Hoppa till innehåll
Media

Avgångsåldern hos kommunerna och staten föreslås bli höjd till 70 år

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2015 13.42
Pressmeddelande

Avgångsåldern för kommunala tjänsteinnehavare och statstjänstemän föreslås bli höjd stegvist från 68 till 70 år.

Regeringen överlämnade den 17 december 2015 till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, lagen om kommunala tjänstekollektivavtal och statstjänstemannalagen.

I propositionen föreslås att avgångsåldern skulle vara 68 år för de som är födda 1957 eller tidigare, 69 år för dem som är födda 1958-1961 samt 70 år för dem som är födda 1962 och senare. Höjningen av avgångsåldern har ett samband med ändringen av lagarna som gäller arbetspensionssystemet, vilket innebär att den lägsta åldern för ålderspension höjs från 63 till 65 år och att intjäningen av pension ökar stegvist från 68 till 70 år. Motsvarande ändringar har införts i arbetsavtalslagen i samband med ändringen av lagstiftningen som gäller arbetspensionssystemet.

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare föreslås bli ändrad så att man på fordran som härrör från tjänsteförhållande tillämpar räntelagens bestämmelser om förseningsränta på samma sätt som på fordran som härrör från arbetsavtalsförhållande. Motsvarande ändringar har redan införts i statstjänstemannalagen.

Icke fackföreningsanslutna kommunala tjänsteinnehavares besvärsrätt föreslås också bli utvidgad.

Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.


Ytterligare information:

Kommunala tjänsteinnehavare: Marja Isomäki, lagstiftningsråd, tfn 02955 30414, [email protected]
Statstjänstemän: Kirsi Äijälä, regeringsråd, tfn 02955 30172, [email protected] 

Kommunärenden Staten som arbetsgivare