Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Europeiska kommissionen bedömde Finlands offentliga finanser

Finansministeriet 20.5.2020 13.22
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen offentliggjorde onsdagen den 20 maj en rapport om läget för de offentliga finanserna i Finland och i de övriga EU-länderna. Kommissionen utfärdade samtidigt sina förslag till landspecifika rekommendationer.

Kommissionens vårpaket innehåller också en bedömning av hur medlemsländerna uppfyller underskotts- och skuldkriterierna för den offentliga ekonomin. Paketet är en del av den finanspolitiska planeringsterminen med vars hjälp man samordnar medlemsländernas ekonomiska politik och finanspolitik.

Ytterligare information:

Marketta Henriksson, chef för Eu-sekretariatet (offentliga ekonomin), tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)vm.fi
Laura Vartia, finansråd (strukturpolitik), tfn 02955 30 228, laura.vartia(at)vm.fi