Hyppää sisältöön
Media

Hallitus tukee EU:n arvonlisäverouudistuksen tavoitteita mutta suhtautuu kriittisesti komission esittämään malliin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2017 13.25
Uutinen

Hallitus kannattaa EU:n arvonlisäverotuksen yksinkertaistamista ja pitää tärkeänä petosten torjuntaa. EU:n komission ehdottama verotusmalli on kuitenkin ongelmallinen näiden tavoitteiden toteutumisen kannalta.

EU:n komissio antoi 4. lokakuuta tiedonannon ja ehdotukset EU:n arvonlisäverojärjestelmän uudistamiseksi. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa torjua petoksia ja helpottaa kaupankäyntiä EU-maiden välillä.

Komission tiedonanto sisältää yhteenvedon jo toteutetuista uudistuksista ja luettelee seuraavat askeleet kohti tavoitteena olevaa jäsenvaltioiden välisen kaupan arvonlisäverojärjestelmää. Lainsäädäntöehdotuksilla vahvistettaisiin tulevan arvonlisäverojärjestelmän keskeiset periaatteet ja parannettaisiin nykyjärjestelmän toimintaa EU-maiden välisessä tavarakaupassa.

Hallitus kannattaa tavoitetta yksinkertaistaa arvonlisäverotusta sekä pitää tärkeänä petosten torjuntaa ja yritysten hallinnollisten kustannusten vähentämistä. Hallitus ei kuitenkaan ole tässä vaiheessa valmis sitoutumaan komission ehdottamaan verotusmalliin, koska siiten liittyy ongelmia ja avoimia kysymyksiä. Malli voisi jopa johtaa yritysten hallinnollisten kustannusten ja verovajeen kasvuun. Hallitus tukee tavoitetta poistaa nykyjärjestelmän epäkohdat mahdollisimman nopeasti.

Hallitus lähetti asiasta eduskunnalle torstaina 16. marraskuuta. U-kirjelmää käytetään EU-asioissa silloin, kun on kyse EU:n lainsäädäntöehdotuksesta tai muusta eduskunnan toimivaltaan kuuluvasta ehdotuksesta.

Halituksen kirjelmä julkaistaan Päätökset-sivulla.

EU:n komission tiedote arvonlisäverotuksen uudistamisesta (4.10.)

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Tommi Parkkola, puh. 02955 30344, tommi.parkkola(at)vm.fi