Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen stöder målen för EU:s mervärdesskattereform men förhåller sig kritisk till den modell som kommissionen lägger fram

Finansministeriet
16.11.2017 13.25
Nyhet

Regeringen stöder en förenkling av EU:s bestämmelser om mervärdesskatt och anser det vara viktigt att bekämpa momsbedrägerier. Den beskattningsmodell som EU-kommissionen föreslår är emellertid problematisk med tanke på uppnåendet av målen.

EU-kommissionen gav den 4 oktober ett meddelande där den lade fram förslag till en reform av EU:s mervärdesskattesystem. Reformen syftar bland annat till att bekämpa bedrägerier och underlätta handeln mellan EU-länderna.

I sitt meddelande gör kommissionen ett sammandrag av de reformer som redan har genomförts, och presenterar de följande stegen mot det målsatta systemet för mervärdesbeskattning inom handeln mellan medlemsstaterna. Avsikten är att man genom lagstiftningsförslag ska slå fast de centrala principerna för det nya mervärdesskattesystemet och förbättra det nuvarande systemets funktion i varuhandeln mellan EU-länderna.

Regeringen understöder målet att förenkla mervärdesbeskattningen och anser det vara viktigt att man bekämpar bedrägerier och minskar företagens administrativa kostnader. Regeringen är emellertid inte i detta skede beredd att förbinda sig till den skattemodell som kommissionen föreslår, eftersom det finns problem och öppna frågor som anknyter till den modellen. Modellen kan enligt regeringen rentav leda till att företagens administrativa kostnader stiger och skattefelet ökar. Regeringen understöder ambitionen att så snabbt som möjligt åtgärda missförhållandena i det nuvarande systemet.

Regeringen sände torsdagen den 16 november en U-skrivelse om ärendet till riksdagen. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

Regeringens skrivelse publiceras på beslutssidan.

EU-kommissionens pressmeddelande om reformen av mervärdesskattesystemet (4.10.)

Ytterligare information:

Regeringsråd Tommi Parkkola, tfn 02955 30344, tommi.parkkola(at)vm.fi