Hyppää sisältöön
Media

Kirje kunnille ja kuntayhtymille:
Hyvinvointialueen toiminnan aloittamista ei tule heikentää omaisuusjärjestelyillä

sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2021 15.57
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö pyytävät kirjeessään, että kunnat ja kuntayhtymät pidättäytyvät olemassa olevan kaluston, irtaimiston sekä kiinteistöjen järjestelyistä, joiden seurauksena hyvinvointialueiden mahdollisuuksia aloittaa toimintansa sekä ylläpitää nykyistä palvelu- ja turvallisuustasoa heikennetään.

Ministeriöiden (STM, VM, SM) tietoon on tullut, että muutamilla alueilla on suunniteltu ja tehty päätöksiä irtaimen omaisuuden omistusjärjestelyistä, joita on tarkoitus toteuttaa ennen hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymistä. Esillä on ollut muun muassa irtaimiston ja kiinteistöjen myyntiä ja takaisinvuokrausta. 

Ministeriöt toteavat vahvasti, että tämän tyyppisistä toimista pidättäydytään, sillä toimet voivat vääristää aloittavien hyvinvointialueiden rahoitusperustaa sekä heikentää hyvinvointialueiden mahdollisuuksia suoriutua järjestämistehtävästään.

Voimaanpanolain mukaan kunnan järjestämien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1. päivänä tammikuuta 2023. Hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin 31. päivään joulukuuta 2025 asti. 

Jos kunta on toiminut ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtoa joko voimassa olevan lainsäädännön tai kuntaa sitovan sopimuksen vastaisesti, kunta vastaa tästä aiheutuvista seuraamuksista.

Hyvinvointialueen asukkaat ovat samalla kuntien asukkaita ja rahoitusperustan muuttuminen voi heikentää hyvinvointialueen mahdollisuuksia järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluja asukkaille.

Lisätietoja: 
Ylijohtaja Kari Hakari, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 02951 63642, kari.hakari(at)gov.fi
Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, sisäministeriö, puh. 02954 88400, kimmo.kohvakka(at)govsec.fi 
Muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)gov.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat