Hoppa till innehåll
Media

Brev till kommuner och samkommuner:
Inledandet av ett välfärdsområdes verksamhet ska inte försvagas genom egendomsarrangemang

finansministerietinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2021 15.57
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och inrikesministeriet ber i sitt brev att kommuner och samkommuner avstår från sådana arrangemang gällande materiel, lösöre och fastigheter som försämrar välfärdsområdenas möjligheter att inleda sin verksamhet och upprätthålla den nuvarande service- och säkerhetsnivån.

Det har kommit till social- och hälsovårdsministeriets, finansministeriets och inrikesministeriets kännedom att det i vissa områden har planerats och fattats beslut om ägararrangemang i fråga om lös egendom med avsikt att genomföra arrangemangen innan välfärdsområdena inleder sin verksamhet. Man har bland annat diskuterat försäljning och återhyrning av lösöre och fastigheter. 

Ministerierna konstaterar starkt att man avhåller sig från dessa slags åtgärder, eftersom åtgärderna kan snedvrida välfärdsområdenas finansieringsbas och försämra välfärdsområdenas förutsättningar att klara av sin organiseringsuppgift.

Enligt lagen om genomförande övergår de lokaler som används inom kommunalt ordnad social- och hälsovård samt tjänster inom räddningsväsendet i välfärdsområdets besittning den 1 januari 2023. Välfärdsområdet och kommunen ska ingå hyresavtal om besittning av lokalerna så att avtalen gäller åtminstone till och med den 31 december 2025. 

Om kommunen, innan organiseringsansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs, har handlat i strid med gällande lagstiftning eller med ett avtal som är bindande för kommunen, ska kommunen bära ansvaret för påföljderna.

Invånarna i välfärdsområdet är samtidigt kommuninvånare, och förändringarna i finansieringsgrunden kan försämra välfärdsområdets möjligheter att ordna social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendets tjänster för invånarna.

Mer information: 
Kari Hakari, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63642, kari.hakari(at)gov.fi
Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, inrikesministeriet, tfn 02954 88400, kimmo.kohvakka(at)govsec.fi 
Ville-Veikko Ahonen, förändringsledare, finansministeriet, tfn 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden