Hyppää sisältöön
Media

Lausuntopyyntö
Lainmuutokset parantaisivat tilastoaineistojen tutkimuskäyttöä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2021 10.03
Tiedote

Tavoitteena on kehittää tilastoaineistojen luovuttamista tutkimuskäyttöön sekä parantaa eduskunnan tiedonsaantia.

Valtiovarainministeriö ehdottaa muutoksia tilastolainsäädäntöön. Tilastokeskus saisi oikeuden ylläpitää tutkija- ja aineistopalvelua. Lisäksi Tilastokeskuksella olisi oikeus ottaa vastaan, käsitellä, koostaa, säilyttää, tarjota ja luovuttaa tieteellistä tutkimusta ja yhteiskuntaoloja koskevia selvityksiä varten myös sellaisia aineistoja, joita ei hyödynnetä tilastoinnissa eikä käytetä tilastotuotannossa (esimerkiksi hallinnolliset rekisterit).

Tilastokeskuksesta annetun lain muutoksilla vastataan erityisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä tutkimuslaitosten ja ajatuspajojen tarpeisiin. Tavoitteena on myös parantaa eduskunnan tiedonsaantia sekä vahvistaa eduskunnan asemaa EU:n tilastoasetusta täydentävien käytännesääntöjen valvonnassa.

Tutkimuskäyttöön liittyvä valtioneuvoston tai sen ministeriöiden tilastoaineiston käyttölupahakemus olisi jatkossa etusijalla valtionhallinnon muiden viranomaisten tekemiin käyttölupahakemuksiin nähden, ja se olisi käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

Tilastokeskuksen toimintaedellytysten välilliseksi vahvistamiseksi ja tiedonkeruun edellytysten parantamiseksi valtiovarainministeriö ehdottaa muutettavaksi myös tilastolakia, jotta Tilastokeskuksen tiedonsaantioikeudet tietojen keräämiseksi tilastointitarkoitukseen eräiltä muilta viranomaisilta laajenevat.

Valtiovarainministeriö lähetti lakiluonnokset lausuntokierrokselle 7. joulukuuta. Lausuntoaika päättyy 14. tammikuuta 2022. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle keväällä 2022. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan viimeistään 1. tammikuuta 2023.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju, puh. 02955 30215, ilkka.harju(at)gov.fi

Osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander, puh. 02955 30006, mikko.spolander(at)gov.fi

Neuvotteleva virkamies Minna Sneck, puh. 02955 30299, minna.sneck(at)gov.fi