Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä luovutti ehdotuksensa valtion henkilöstön työtapaturmasuojan laajentamisesta etätyössä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 27.4.2022 15.07
Tiedote

Työryhmä esittää, että annettaisiin laki, jolla laajennettaisiin valtion henkilöstön etätyössä sattuneiden tapaturmien korvaamista. Työryhmä luovutti ehdotuksena kuntaministeri Sirpa Paaterolle 27. huhtikuuta.

”Etätyöstä on tullut tasavertainen työnteon muoto valtiolla. Koronan aikaan etätyöskentelyä on jopa suositeltu monilla työpaikoilla. Siksi etätyössä tapahtuneita työtapaturmia tulee kohdella tasapuolisemmin suhteessa varsinaisilla työpaikoilla sattuneisiin vahinkoihin. Esitän, että asiassa edetään työryhmän esityksen pohjalta”, toteaa kuntaministeri Paatero.

Valtion henkilöstön työnteon yhteydessä sattuneet tapaturmat korvataan tälläkin hetkellä riippumatta työn tekemisen paikasta. Etätyötä tekevän tapaturmaturva on kuitenkin suppeampi kuin läsnätyötä tekevän, sillä nykyisessä laissa on säädetty rajoituksia etätyötä tekevän korvaussuojaan.

Jatkossa korvattavan etätyötapaturman tulisi liittyä työntekoon tai työnteon vuoksi tehtävään siirtymiseen. 

Valtiolla läsnä- ja etätyö ovat samanarvoisia työskentelytapoja

Valtio ei voi ottaa henkilöstölleen yksityisiä lisävakuutuksia, koska valtion henkilöstön työtapaturmat korvaa lain mukaan Valtiokonttori. Työtapaturmasuojan laajentaminen etätyöhön vaatii erillisen lainsäädännön, jotta valtion henkilöstön etätyössä tapahtuvien tapaturmien korvaaminen vastaisi yksityistä vakuutusturvaa. Työryhmän esityksen tavoitteena on saattaa valtion henkilöstö vastaavaan asemaan etätyössä sattuneiden työtapaturmien korvaamisessa kuin niiden työnantajien henkilöstö, joilla on työantajan järjestämä vapaaehtoinen vakuutusturva etätyössä sattuneiden tapaturmien korvaamiseksi.

Lakimuutos on myös tarpeellinen, koska etätyöskentely on lisääntynyt koronapandemian aikana. Myös pandemian jälkeen valtiolla ennustetaan tehtävän enemmän etätyötä kuin pandemiaa edeltävänä aikana. Lisäksi valtiolla edistetään uusia työnteon tapoja ja monipaikkaista työtä, kuten etätyötä. Henkilöstöä tulee kohdella tasapuolisesti tapaturman sattuessa huolimatta siitä, työskenteleekö henkilö etä- vai läsnätyössä.

Työryhmä kuuli valmistelussa valtion pääsopijajärjestöjä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:tä, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:tä sekä Ammattiliitto Pro ry:tä. Lisäksi työryhmä kuuli Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry:tä, STTK ry:tä ja Akava ry:tä. 

Lisätietoja:
Kuntaministerin erityisavustaja Lauri Finér, puh. 0295 530 283, lauri.finer(at)gov.fi
Työryhmän puheenjohtaja, yksikönpäällikkö Juha Madetoja, puh. 0295 530 572, juha.madetoja(at)gov.fi

Sirpa Paatero Valtio työnantajana