Hoppa till innehåll
Media

Lagförslag om statliga anställdas skydd för olycksfall i arbetet vid distansarbete överlämnades till kommunministern

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2022 15.07
Pressmeddelande

I arbetsgruppens lagförslag föreslås en lag som utvidgar ersättandet av sådana olycksfall som inträffat i statliga anställdas distansarbete. Arbetsgruppen överlämnade förslaget till kommunminister Sirpa Paatero den 27 april.

”Hos staten är distansarbetet i dag jämställt med de andra arbetsformerna. Under covid-19-pandemin har distansarbete till och med rekommenderats på många arbetsplatser. Därför borde olycksfall som inträffar i distansarbete vara mer jämställda med olyckor som inträffar på de egentliga arbetsplatserna. Jag föreslår att vi fortsätter behandla ärendet utgående från arbetsgruppens förslag”, konstaterar kommunminister Paatero. 

Statsanställda ersätts redan nu för olycksfall i arbetet oberoende av var de anställda arbetar.

Skyddet för olycksfall är dock snävare för de som distansarbetar än för de som arbetar på arbetsplatsen, eftersom den nuvarande lagstiftningen innehåller begränsningar i ersättningsskyddet för de som distansarbetar.

Det föreslås att ersättning för olycksfall i distansarbete i fortsättningen ska beviljas om olyckan skett i samband med att den anställda arbetat eller förflyttat sig från ett ställe till ett annat på grund av arbetet.     

Hos staten är arbete på den egentliga arbetsplatsen och distansarbete likvärdiga arbetssätt

Staten kan inte teckna privata tilläggsförsäkringar för sin personal, eftersom det enligt lagen är Statskontoret som ska ersätta statsanställdas olycksfall. För att utvidga skyddet för olycksfall i arbetet krävs en separat lag där det föreskrivs att statsanställdas ersättning för olycksfall i distansarbete ska motsvara det privata försäkringsskyddet. Syftet med arbetsgruppens förslag är att i fråga om ersättandet av sådana olycksfall i arbetet som inträffar i distansarbete försätta statsanställda i samma ställning som de som är anställda hos arbetsgivare som erbjuder frivilligt försäkringsskydd för olycksfall i distansarbete. 

Lagändringen behövs också därför att distansarbetet har ökat under covid-19-pandemin. Hos staten kommer förmodligen de anställda också efter pandemin att arbeta mera på distans än under tiden före pandemin. Staten främjar utvecklandet av nya arbetssätt och stöder multilokalt arbete, och därmed distansarbete. Anställda bör behandlas jämlikt, oberoende av om personen arbetat på distans eller på den egentliga arbetsplatsen när olyckan inträffade. 

Under beredningen har arbetsgruppen hört statens huvudavtalsorganisationer Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf och Fackförbundet Pro rf. Arbetsgruppen har även hört Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, STTK rf och Akava rf.  

Mer information:
Lauri Finér, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 283, lauri.finer(at)gov.fi
Juha Madetoja, arbetsgruppens ordförande, enhetschef, tfn 0295 530 572, juha.madetoja(at)gov.fi

Sirpa Paatero Staten som arbetsgivare