Hyppää sisältöön
Media

Vähähiilisten julkisten hankintojen pelikirja työkaluksi vastuullisten hankintojen tekemiseen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2021 9.05
Uutinen

Vähähiilisillä julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan päästövähennyksiin pyrkiviä valintoja hankintojen tekemisessä. Vähähiilisten julkisten hankintojen pelikirja on opas kaikille julkisten hankintojen parissa työskenteleville. Se auttaa hiomaan strategiaa, taktiikoita ja käytännön tekemistä vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiseksi. Se osoittaa, mitkä johtamisen ja toimeenpanon tekijät ja vaiheet ovat kriittisimpiä, jotta asetetut tavoitteet toteutuvat.

”Julkisten hankintojen suuri volyymi tarkoittaa, että vuoteen 2035 asetetun Suomen hiilineutraalisuustavoitteen on välttämätöntä näkyä myös vähähiilisempinä hankintoina. Siksi ekologisesti kestävistä hankinnoista on tehtävä kiinnostavampia ja helpompia niin hankintayksiköille kuin yrityksille. Uusi pelikirja tukee osaltaan tätä hankintastrategian tavoitetta”, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Vähähiilisten julkisten hankintojen pelikirja on osa valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa ja yksi kansallisen julkisten hankintojen strategian toimeenpanoa tukeva toimenpide. Strategian tavoitteena on, että julkiset hankinnat tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitetta, ja Hankinta-Suomi haluaa tarjota tähän kaikille hankkijoille hyvät työvälineet.   

Suomessa julkisia hankintoja tehdään noin 47 miljardilla eurolla vuosittain, joten hankintojen vähähiilisyydellä on suuri merkitys kansallisiin hiilineutraaliustavoitteisiin pääsemisessä. Julkisella sektorilla on merkittävä rooli markkinavaikuttajana ympäristöystävällisten, vähähiilisten ja puhtaiden ratkaisujen hankkijana.  Valtion ja kuntien on toimittava siten, että julkisten hankintojen avulla edistetään ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Pelikirja on vapaasti ladattavissa Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen (KEINO) verkkopalvelussa. Pelikirja on yksi monista vähähiilisyyteen ja kestävyyteen liittyvistä palveluista, joita KEINO-osaamiskeskuksessa tarjotaan julkisille hankintayksiköille.

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Salla Koivusalo, Motiva Oy, puh. 09 6122 5047, salla.koivusalo(at)motiva.fi
Finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 433, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi
Johtava lakimies Katariina Huikko, Kuntaliitto, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi