Asetus
Valtioneuvosto antoi vuoden alussa toimintansa aloittaneesta Digi- ja väestötietovirastosta asetuksen

Valtiovarainministeriö 30.1.2020 15.03
Tiedote

Digi- ja väestötietovirastosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään muun muassa viraston ohjauksesta, eräistä tehtävistä ja toimipaikoista.

Valtioneuvosto on antanut tänään asetuksen Digi- ja väestötietovirastosta. Asetus toteuttaa organisaatiouudistusta, jossa Väestörekisterikeskus, maistraatit sekä Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistettiin uudeksi kokonaisuudeksi Digi- ja väestötietovirastoon.

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii muun muassa siviilivihkimisistä, nimen- ja osoitteenmuutoksista sekä holhous- ja edunvalvonta-asioista.

Virasto aloitti toimintansa 1.1.2020. Samaan aikaan tuli voimaan organisaatiouudistusta keskeisesti toteuttava laki Digi- ja väestötietovirastosta.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään viraston ohjauksesta, eräistä viraston tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista sekä viraston toimipaikoista.

Digi- ja väestötietoviraston toimintaa ohjaa ja valvoo valtiovarainministeriö. Virasto hoitaa kuitenkin myös sellaisia tehtäviä, joiden lainsäädännön valmisteluvastuu kuuluu oikeusministeriölle. Asetuksella säädetään siitä, että ministeriöt neuvottelevat keskenään sellaisista virastoa koskevista kehittämis- ja lainsäädäntöhankkeista, joiden lainsäädännön valmistelusta vastaa oikeusministeriö. Tavoitteena on se, että ministeriöiden välisellä ohjausyhteistyöllä pystytään vastaamaan viraston muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.

Valtioneuvoston asetuksella säädettäviin tehtäviin kuuluu kansalaisneuvonta, digitaalisten palveluiden käyttäjätuen toimintatapojen ja käytäntöjen kehittäminen sekä julkisen hallinnon tiedonhallinnan asiantuntijatehtävät ja palvelut.

Asetuksen mukaan Digi- ja väestötietovirastolla on toimipaikka 36 paikkakunnalla. Tarkoituksena on se, että viraston käyntiasiointimahdollisuudet säilyvät organisaatiouudistuksen jälkeen ennallaan.

Asetus tulee voimaan 1.2.2020.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Isamaria Mäkiaho, puh. 02955 30219, isamaria.makiaho(at)vm.fi
Tietojohtaja Irja Peltonen, puh. 02955 30138, irja.peltonen(at)vm.fi