FI SV

Kansallisen palveluarkkitehtuurin laki kokoaisi sääntelyn yhteen lakiin

Valtiovarainministeriö 27.11.2015 9.51
Tiedote
Kansallisen palveluarkkitehtuurin laki kokoaisi sääntelyn yhteen lakiin

Valtiovarainministeriö on saanut valmiiksi luonnoksen ns. KaPA-laista. Sen tavoitteena on koota yhteen lakiin sääntely, joka koskee hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalvelujen tuottamista. Luonnos lähti lausuntokierrokselle torstaina 26. marraskuuta. Lausuntoaika päättyy 8. tammikuuta 2016.

Ehdotetulla lailla koottaisiin yhteen lakiin hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalvelujen tuottamiseen liittyvä sääntely. Laissa säädettäisiin tarkemmin tukipalvelujen toiminnallisuuksista ja palvelutuottajien vastuista ja tehtävistä. Sääntelyä tarkennettaisiin myös muun muassa henkilö- ja muiden tietojen käsittelyn osalta. Lisäksi säädettäisiin velvollisuudesta ja oikeudesta käyttää yhteisiä palveluja. Samalla kumottaisiin TORI-laista ja asetuksesta yhteisiä sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja koskeva säädäntö.

Tukipalvelujen tuotanto keskitettäisiin Väestörekisterikeskukseen verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelua lukuun ottamatta. Palvelut rahoitettaisiin keskitetysti. Tehtävät, joita tällä hetkellä kaikki organisaatiot tekevät tahoillaan, keskitettäisiin yhden toimijan vastuulle. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi tunnistamiseen liittyvät neuvottelut ja sopimukset tunnistamisvälineiden käytöstä. Samalla kevennettäisiin hallintoa purkamalla hallintajärjestelmä, joka on kehitetty seuraamaan organisaatioille kohdistuvaa laskutusta toteutuneiden tunnistamistapahtumien perusteella.

Valtiovarainministeriön tukena hallituksen esityksen valmistelussa on ollut kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman (KaPA) lainsäädäntötyöryhmä. Ehdotettuja muutoksia on käsitelty myös KaPA-ohjelman strategisessa johtoryhmässä ja hankkeiden ohjausryhmissä. Lisäksi valmistelun aikana on erikseen kuultu eri tahoja, kuten oikeusministeriötä ja tietosuojavaltuutettua sekä TORI-lain mukaisia palvelutuottajia.

Lakiesitys pyritään antamaan eduskunnalle kevätistuntokauden 2016 alussa niin, että laki voisi tulla voimaan mahdollisimman pian – viimeistään 1.7.2016.

Lausunnon voi antaa www.lausuntopalvelu.fi -sivustolla tai lähettää sähköpostitse osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi. Lausunnon viimeinen antopäivä on 8.1.2016.
 

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto, eeva.lantto@vm.fi, puh. 0295 530 515
 

Lausuntopyyntö valtioneuvoston hankesivulla

Lausunnon antaminen lausuntopalvelu.fi:ssä

Julkisen hallinnon ICT Kansallinen palveluarkkitehtuuri