Tiedätkö, mihin valtio käyttää rahansa Suomessa?

Valtiovarainministeriö 22.9.2016 9.00
Uutinen

Paljonko budjetista menee rahaa liikenneväyliin? Entä lapsilisiin? Vastaukset näihin kysymyksiin helposti ja selkeästi yhdestä osoitteesta: Tutkibudjettia.fi.

Valtiovarainministeriö julkisti tänään uuden visuaalisen ja vuorovaikutteisen Tutkibudjettia.fi-palvelun. Palvelussa voi kätevästi tutkia, millaisista tuloista ja menoista budjetti koostuu. Tiedot esitetään visuaalisesti, joten ne on helppo hahmottaa.

Valtion tulot ja menot nähtävissä uudella tavalla

Palvelun tavoitteena on esittää budjettitieto ymmärrettävästi ja kiinnostavasti. Palvelun vuorovaikutteisuus osallistaa käyttäjää tukimaan, mistä valtion budjetti koostuu.

Tutkibudjettia.fi esittelee valtion budjettitaloutta. Palvelusta löytyy talousarviot aina vuodesta 2014 lähtien. Visualisointi kattaa syyskuussa annetun hallituksen talousarvioesityksen lisäksi joulukuussa eduskunnan päättämän lopullisen budjetin (eduskunnan kirjelmä). Visualisoidussa budjetissa ei ole mukana lisätalousarvioita.

Nyt keskiössä on vuoden 2017 talousarvioesitys. Palvelun tiedot päivittyvät talousarvion valmistelun edetessä. Seuraavan kerran tiedot päivittyvät, kun eduskunta hyväksyy talousarvion joulukuussa.

Käyttäjä voi edetä palvelussa päätasolta syvemmille tasoille. Esimerkiksi menot esitetään ministeriötasolta aina menoarvion pienimpään alakohtaan, momenttitasolle. Käyttäjän on mahdollista tarkastella tietoja euromääräisenä ja vertailla muutoksia suhteessa edelliseen talousarvioon.

Käyttäjän tarpeet taustalla

Varsinaisen talousarvion lisäksi palveluun on valittu esitettäväksi myös eräitä teemoja. Teemojen avulla on mahdollista tarkastella ja hahmottaa mielenkiintoisia ja ajankohtaisia kokonaisuuksia. Tiettyihin teemoihin liittyvät määrärahat on koottu yhteen ja ne muodostuvat yhden tai useamman ministeriön hallinnonalan määrärahoista kokonaismomenttitason tarkkuudella. Teemoja ovat esimerkiksi korkeakoulutus, liikenneväylät, veteraanit ja maatalous.

Menolajittelu puolestaan auttaa hahmottamaan, miten siirtomenot, kulutusmenot, sijoitusmenot ja muut menot muodostuvat.

Budjetti-data aineisto tulee avoimesta datasta

Palvelu perustuu valtion talousarvioesitykset -palvelun avoimeen dataan. Vuodesta 2014 lähtien kaikki hallituksen talousarvioesitykset ja vuodesta 2016 lähtien myös valtiovarainministeriön ehdotukset tuotetaan koneluettavassa muodossa budjetti.vm.fi-sivustolle aina 24 tunnin kuluttua talousarvioesityksen julkaisemisesta.

Avoin data on saatavilla tällä hetkellä vain suomeksi, joten myös Tutkibudjettia.fi on saatavilla vain suomeksi.

Tutkibudjettia.fi
Valtion talousarvioesitykset

Lisätietoja                         

neuvotteleva virkamies Johanna von Knorring, puh. 02955 30232 johanna.vonknorring(at)vm.fi
neuvotteleva virkamies Niina Puolusmäki puh. 02955 30454, niina.puolusmaki(at)vm.fi