Hoppa till innehåll
Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Priskonkurrensen för läkemedel bör effektiviseras, fler digitala och hälsovårdstjänster önskas till apoteken

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2021 8.52
Pressmeddelande 281/2021

Enligt en utredning som utförts av FPA, Fimea, Helsingfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd är det möjligt att effektivisera priskonkurrensen för läkemedel inom referensprissystemet genom att påverka prisperiodernas längd och marknadens centralisering. Även incitamenten för apoteken att distribuera förmånligare preparat bör utvecklas.

Priskonkurrensen för läkemedel bör effektiviseras, i synnerhet när det gäller biologiska läkemedel. På det internationella planet används ofta upphandlingar för att åstadkomma detta. Finländarna är nöjda med apotekens nuvarande verksamhet men skulle gärna anlita nya och digitala tjänster. En tredjedel av befolkningen vill hellre köpa egenvårdsläkemedel i dagligvarubutikerna än på apoteket. 

Prisperioderna på två veckor uppmuntrar inte till tillräcklig priskonkurrens

Marknaden för generiska läkemedel i Finland är synnerligen centraliserad och marknadsandelarna för de förmånligaste preparaten i referensprisgrupperna är små. Priskonkurrensen försvagas av de prisperioder på två veckor som är kortare än referensprisperioderna i referensprissystemet samt av incitamentet för apoteken att sälja och hålla sig med i huvudsak referensprissatta preparat. Incitamenten för apoteken att sälja förmånligare preparat bör enligt utredningen ses över.

Användningen av förmånligare biologiska läkemedel bör främjas

Med biologiska läkemedel avses preparat innehållande material som produceras av levande celler, i allmänhet äggviteämnen. Enligt utredningen har det blivit vanligare att nya patienter ordineras biosimilarer, som är förmånligare än biologiska originalläkemedel, men det finns fortfarande inte en tillräcklig priskonkurrens mellan biologiska läkemedel. Därför är det viktigt att styra läkemedelsordinerarna till att skriva ut förmånligare preparat. Priskonkurrensen kan även effektiviseras med hjälp av läkemedelsutbyte och referensprissättning för biologiska preparat.

En central metod för att spara på kostnaderna för biologiska och andra dyra läkemedel kan vara upphandlingar där man utnyttjar priskonkurrensen för läkemedel inom öppenvården. Man har redan uppnått lovande resultat genom detta förfarande på sjukhus i Finland och inom öppenvården i andra länder.

Finländarna är nöjda med apotekens tjänster

Enligt en enkät är majoriteten av finländarna nöjd med apotekens nuvarande läkemedels- och prisrådgivning, läkemedelsutbytet och tillgängligheten till apotekstjänster och läkemedel. Av enkätsdeltagarna föredrar största delen att skaffa egenvårdsläkemedel från apoteken. En dryg tredjedel skulle hellre köpa sina egenvårdsläkemedel i dagligvarubutikerna. I synnerhet unga personer var av denna åsikt. Integritetsskyddet upplevs som bristfälligt när man uträttar ärenden på apoteket. Enligt enkäten vill och kan finländarna anlita nya och digitala tjänster när det gäller köp av och rådgivning om läkemedel. Man skulle även gärna i större utsträckning anlita hälsovårdstjänster i apoteken, om apoteken skulle erbjuda sådana. Sådana tjänster kan vara till exempel att sköta långvarig läkemedelsbehandling och förnya recept, få behandling för mindre besvär och anlita hälsorådgivningstjänster på apoteken.

Kvaliteten på apotekstjänsterna bör definieras

Enligt en litteraturöversikt finns det en hel del forskning om läkemedelsrådgivning, läkemedelsutbyte, maskinell dosering och utvärdering av läkemedelsbehandling, medan informationen om effektiviteten och kostnadseffekterna för dessa är knapp. Innehållet och kvaliteten för apotekens lagstadgade uppgifter och professionella tjänster bör definieras för att det ska vara möjligt att utvärdera deras kvalitet.

Publikationen ingick i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2020.

Närmare information:

Projekthelhet: Forskningschef Leena Saastamoinen, FPA, tfn 020 634 1972, leena.saastamoinen(at)kela.fi
Priskonkurrens: Gruppchef Hanna Koskinen, FPA, tfn 020 634 1902, hanna.koskinen(at)kela.fi
Apotekstjänster: Forsknings- och utvecklingschef Katri Hämeen-Anttila, Fimea, tfn 029 5223513 katri.hameen-anttila(at)fimea.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.