Hoppa till innehåll
Media

Webbtjänsten Your Europe är en ingång till EU:s inre marknad

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2021 11.26 | Publicerad på svenska 10.9.2021 kl. 14.06
Nyhet
Kuvassa lipputankoja, joissa liehuu EU:n liput.

I den förnyade webbtjänsten Your Europe har man samlat information och rådgivningstjänster om medborgarnas och företagens rättigheter på den inre marknaden på ett ställe. I fortsättningen är det också möjligt att få tillgång till många myndigheters e-tjänster via webbtjänsten Your Europe.

Fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor är en av Europeiska unionens centrala principer. EU-medborgare och företag är dock inte alltid medvetna om sina rättigheter på EU:s inre marknad. 

Europaparlamentet och rådet har satt upp mål om mer omfattande och användarvänlig information om den inre marknaden. År 2018 utfärdade EU en förordning om inrättande av en gemensam digital ingång (Single Digital Gateway, SDG-förordningen). Målet är att tillhandahålla medborgarna och företagen i EU-området enkel tillgång till myndigheternas information, elektroniska tjänster samt hjälp- och problemlösningstjänster. Avsikten är att öka, komplettera och förtydliga den information om inre marknadsfrågor som redan finns på webben och samla informationen på ett ställe. Förordningen omfattar i mycket stor utsträckning frågor som gäller den inre marknaden, till exempel resor, utbildning, bedrivande av affärsverksamhet, arbetstagare, skatter samt social- och hälsovård. 

Målet är att medborgarna och företagen lättare ska hitta information och på så sätt bättre kunna utnyttja sina rättigheter på den inre marknaden. Informationen och tjänsterna finns nu på en adress i webbtjänsten Your Europe.

Den digitala förändringen i EU: nuläge och följande steg

Europeiska kommissionen samt de nationella och lokala myndigheterna har samarbetat intensivt när de uppdaterat sin information och digitaliserat sina tjänster. Den nu förnyade tjänsten Your Europe tillhandahåller på ett täckande sätt praktisk grundläggande information både nationellt och på EU-nivå för EU-medborgare och företag. Med hjälp av stödtjänsten i portalen hittar användarna de viktigaste EU-tjänsterna eller nationella tjänsterna för personlig rådgivning. Webbplatsen utvecklas utifrån responsen så att den så väl som möjligt betjänar användarnas behov.

Fram till 2024 ska Your Europe erbjuda:

  • Tillgång till 21 digitala tjänster i alla EU-länder: De viktigaste administrativa processerna i olika EU-länder ska finnas tillgängliga på webben.
  • Gränsöverskridande digitala offentliga tjänster: Användarna ska ha tillgång till andra EU-länders offentliga onlinetjänster.
  • Engångsprincipen: Användarna ska kunna lämna in vissa handlingar eller uppgifter (t.ex. examensbevis eller handelsregisterutdrag) till myndigheten endast en gång. Dokumenten behöver inte tillhandahållas myndigheterna i ett annat EU-land på nytt.

Ytterligare information: 

Niina Etelävuori, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, niina.etelavuori(at)tem.fi, +358 29 504 7022
Mervi Kylmänen-Paakki, specialsakkunnig, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret), sdg.finland(at)ely-keskus.fi