Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Professionella byggandet livligt

Finansministeriet
29.9.2016 9.30
Pressmeddelande

Byggandet har ökat kraftigt i år, men tillväxten avtar nästa år. Nybyggandet av hus bidrar till ökningen av sysselsättningen och bristen på arbetskraft kan bli ett hot.

Totalproduktionen inom byggandet kommer enligt byggbranschens strukturgrupp (Raksu) att öka med 5-7 procent i år. Nästa år beräknas tillväxten bli 1-3 procent. I år inleds enligt Raksus uppskattning 32 000 - 34 000 nya bostadsbyggen. Nästa års prognos är 30 000 - 32 000 bostäder.

Tillväxten är störst inom byggandet av nya höghus, industribyggnader samt offentliga servicebyggnader. Bostadsbyggandet har påskyndats av bostadsbristen, de mycket låga räntorna och de goda avkastningsförväntningarna på bostadsinvesteringar. Konjunkturläget är stabilt inom mark- och vattenbyggandet. Renoveringsbyggandet växer fortfarande, dock långsammare än tidigare.

Byggandet är livligast i huvudstadsregionen och i Tammerforsområdet. Byggandet kommer att vara tämligen aktivt även på andra universitetsorter under de närmaste åren. Tillväxten är dock ojämn och regional arbetskraftsbrist kan uppstå.

Kostnadsnivån beräknas förbli stabil, eftersom inflationstrycket är obefintligt.

Byggandet 2016-2017 (på finska)

Ytterligare  information

Sari Sontag, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30181, sari.sontag(at)vm.fi