Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero:
Den offentliga förvaltningens produktivitet utvecklas - tilläggsbudgetpropositionen beslutar om inledandet av produktivitetsåtgärder

28.6.2019 11.56
Pressmeddelande

Riksdagen fattade på fredagen ett beslut om den andra tilläggsbudgeten för 2019. Riksdagen beslutade att allokera de oanvända 200 miljoner euro, som budgeterats för den förfallna landskaps- och vårdreformen, för produktivitetsåtgärder inom den offentliga förvaltningen genom vilka man eftersträvar betydande besparingar inom ramen för gällande lagstiftning.

Statsfinansernas hållbarhet förstärks enligt regeringsprogrammet på det mest effektiva sättet, förutom genom ökad sysselsättning, med hjälp av offentligt finansierad förbättring av serviceproduktionen. Den i tilläggsbudgeten fastslagna ändringen av användningsgrunderna gör det möjligt att använda anslagen för åtgärder som främjar serviceproduktionens produktivitet i form av riksomfattande utvecklingsarbete och regionalt statsunderstöd.

Produktivitetsåtgärderna främjar bland annat förenhetligandet av service- och verksamhetsmodellerna inom social- och hälsovårdstjänsterna, servicesystemens utvärdering samt utvecklande av informationssystem för ledning genom information. Fyra miljoner euro reserveras för social- och hälsovårdstjänsternas integrationsforskning. Därtill strävar man efter att befrämja bland annat förenhetligandet av kommunernas informationssystem, förbättra förutsättningarna för ledning genom information i samband med underhållet av kommunernas byggnadsbestånd och effektivisera utnyttjandet av synergieffekter vid gemensamma kommunala och statliga upphandlingar.

Understöd ska beviljas produktivitetsfrämjande åtgärder som kommunerna i regionen kommit överens om tillsammans, och som följs upp vid det förhandlingsförfarande som utförs i samband med planen för de offentliga finanserna.

Innehållet i och tidsplanen för produktivitetsprojektet preciseras hösten 2019 i samband med beredningen av den första planen för de offentliga finanserna under denna regeringsperiod.

Ytterligare information:

Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 050 431 3640
Jani Pitkäniemi, avdelningschef, tfn 050 452 4748

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Sirpa Paatero