Hoppa till innehåll
Media

Ehdotukset pormestarinvaalista ja kunnanosavaaleista lausunnoille

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2015 13.09
Tiedote

Valtiovarainministeriön työryhmä on valmistellut lainsäädäntömuutokset, jotka mahdollistaisivat kunnan pormestarin ja alueellisen toimielimen valitsemisen suorilla vaaleilla. Kunta päättäisi itse, haluaako se ottaa pormestarinvaalin tai kunnanosavaalit käyttöön. Molemmat vaalit toimitettaisiin aina kuntavaalien yhteydessä. Pormestarin ja alueellisten toimielinten valitseminen valtuustossa olisi edelleen mahdollista.

Työryhmän esitys lähetetään huhtikuussa kuntiin ja muihin organisaatioihin lausuntokierrokselle. Muutkin tahot voivat antaa esityksestä lausuntonsa sähköisen lausuntopalvelu.fi -järjestelmän kautta. Lausuntojen määräaika on 31.8.2015. Tarkoituksena on, että lakimuutokset voisivat tulla voimaan vuonna 2016 siten, että pormestarinvaali ja kunnanosavaalit olisivat kuntien käytettävissä vuoden 2017 kuntavaalien yhteydessä.

Pormestarin suoralla vaalilla kunnassa voitaisiin edistää poliittisen päätöksentekojärjestelmän avoimuutta ja legitimiteettiä kunnan asukkaiden keskuudessa. Suoralla vaalilla valitun pormestarin asema, tehtävät ja toimikausi olisivat lähtökohtaisesti vastaavat kuin voimassa olevan kuntalain mahdollistamalla valtuuston valitsemalla pormestarilla. Myös suoralla vaalilla valittu pormestari toimisi siten kunnanhallituksen puheenjohtajana ja kunnanjohtajana. Valtuusto voisi erottaa suoralla vaalilla valitun pormestarin määräenemmistöpäätöksellä, jos hän ei nauttisi valtuuston luottamusta.

Kunnanosavaaleilla voitaisiin valita alueellisten toimielinten jäsenet. Valtuusto päättäisi suorilla vaaleilla valittujen alueellisten toimielinten tehtävistä, määrästä ja aluerajauksesta sekä toimielimen jäsenten lukumäärästä. Alueellisen toimielimen tehtävänä on kunnan päätöksentekoon vaikuttaminen ja osa-alueen kehittäminen. Kunta voisi myös delegoida alueelliselle toimielimelle päätösvaltaa.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi lainsäädäntömuutosten valmistelun aloittamisesta keväällä 2014. Työryhmä on valmistellut toimeksiantonsa mukaisesti tarvittavat muutokset kuntalakiin ja vaalilakiin hallituksen esityksen muotoon. Työryhmässä on ollut valtiovarainministeriön, oikeusministeriön ja Suomen Kuntaliiton edustajia. Lisäksi se on kuullut asiantuntijoina muun muassa kuntien edustajia. Valmistelun tukena on toiminut kuntalain kokonaisuudistuksen parlamentaarinen seurantaryhmä.
 

Työryhmän esitys


Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö, p. 02955 30266
Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, oikeusministeriö, puh. 02951 50128

Kunta-asiat