Hoppa till innehåll
Media

En förordning om lämnande av uppgifter om välfärdsområdets ekonomi har utfärdats

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 14.03
Pressmeddelande

Statsrådet utfärdade den 16 juni 2022 en förordning om lämnande av uppgifter om välfärdsområdets ekonomi. Välfärdsområdena rapporterar om sin ekonomi i en sådan form att uppgifterna kan föras in i den informationsresurs för ekonomisk information som underhålls av Statskontoret.

Välfärdsområdet ska lämna uppgifter om utfallet av intäkterna och utgifterna med en månads mellanrum i form av halvårs-, kvartals- och månadsuppgifter. Inlämningen inleds årligen utifrån uppgifterna i slutet av mars.

Uppgifterna om budgeten, bokslutsprognosen och det slutliga bokslutet samt de uppgifter och servicespecifika uppgifter som kompletterar bokslutet ska lämnas till Statskontoret en gång om året.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2023 och den tillämpas första gången på ekonomiska uppgifter för 2023.

Mer information:
Pasi Leppänen, finansråd, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)gov.fi
Jasper Saarinen, specialsakkunnig, tfn 02955 30213, jasper.saarinen(at)gov.fi