Hoppa till innehåll
Media

EU-möten
EU vill frigöra sig från ryska fossila bränslen – finansministrarna förhandlar om ny finansiering

finansministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2022 9.43
Pressmeddelande
Annika Saarikko vid eurogruppens möte.
Arkivbild: EU

EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor sammanträder tisdagen den 4 oktober i Luxemburg och eurogruppen måndagen den 3 oktober. Finland representeras av finansminister Annika Saarikko och av permanenta delegaten, ambassadören Markku Keinänen.

EU strävar efter att så snart som möjligt bryta beroendet av ryska fossila bränslen och påskynda övergången till ren energi. För detta ändamål har Europeiska kommissionen berett REPowerEU-planen. Som en del av planen föreslår kommissionen ändringar i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF).

Medlemsstaterna ska enligt förslaget uppdatera sina planer för återhämtning och resiliens (RRP) med det så kallade REPowerEU-kapitlet. Detta kapitel innehåller sådana reformer och investeringar som gör energikällorna mångsidigare eller minskar beroendet av fossila bränslen.

Rådet försöker nå politiskt samförstånd om förslaget till förordning. Ordföranden föreslår att medlemsländerna ska få sammanlagt 20 miljarder euro i finansiering för åtgärder som ingår i REPowerEU-kapitlet.

Avsikten är dessutom att mötet ska godkänna ett genomförandebeslut om Hollands plan för återhämtning och resiliens. Finland kan godkänna genomförandebeslutet.

Diskussionen om energi och inflation fortsätter

Rådet diskuterar de höga energipriserna och deras inverkan på finansmarknaden. Energipriserna och inflationen tas också upp i eurogruppen där ministrarna även utbyter synpunkter med ekonomiska samarbetsorganisationen OECD:s generalsekreterare Mathias Cormann.

Därtill kommer Eurogruppen att diskutera den digitala euron.

Ytterligare information:

Antti Kekäläinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30386, antti.kekalainen(at)gov.fi

Sanna-Helena Fallenius, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 405 8698, sanna-helena.fallenius(at)gov.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och främjar tillväxt. Gruppen består av euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftning.