Hoppa till innehåll
Media

Euroopan julkisen hallinnon digitalisaatiolle yhteinen suunta – tavoitteena digitaaliset palvelut kaikille

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2017 14.10
Tiedote
Kuva: Aron Urb (EU2017EE)

Digitalisaatiosta vastaavat EU- ja EFTA-maiden ministerit allekirjoittivat Tallinnassa 6. lokakuuta julkilausuman, jolla haetaan Euroopan julkisen hallinnon digitalisaation kehitykselle yhteistä suuntaa ja yhteisiä tavoitteita. Julkilausumassa korostuvat kansalaisten ja yritysten oikeudet digitaalisiin palveluihin.

Suomen hallintoa digitalisoidaan määrätietoisesti, kuten myös useissa Euroopan maissa. Julkilausumassa asetetut tavoitteet linjaavat Suomen ja muiden Euroopan maiden tavoitteita samaan suuntaan. Kansalaiset ja yritykset halutaan ottaa paremmin mukaan palveluiden kehittämiseen.

Tavoitteena hyödyntää tietoa tehokkaammin

Juuri allekirjoitetussa julkilausumassa on teknologian sijasta keskitytty palveluiden tarjoamiseen. Julkilausumassa on myös ensimmäistä kertaa liite, jossa kuvataan digitaalisten julkisten palveluiden kehittämisen periaatteita.

Julkilausumassa korostetaan digitalisaatio oletusarvona (digital by default) -periaatetta, jonka mukaan kaikki palvelut tulisi olla saatavilla digitaalisesti aina, kun se on mahdollista. Suomi on tässä Euroopan kärkeä riippumattomien arvioiden mukaan, ja sähköisen asioinnin ensisijaisuus on yksi hallituksen linjauksista. Kehityksestä kertoo kesäkuussa 2017 julkaistu sähköisten palvelujen tiekartta, jolle valittiin 112 ensisijaisesti digitaalista palvelua. Erilaisia tukimuotoja kehitetään niille kansalaisille, jotka eivät voi käyttää digitaalisia palveluja.

Yhden kerran -periaate (once only) on julkilausuman tärkeimpiä tavoitteita. Sillä tarkoitetaan, ettei kansalaiselta kysytä samaa tietoa kuin kerran, jos se on jo jossain julkisen hallinnon rekisterissä. Suomessa hyödynnetäänkin hyvin rekistereitä yli organisaatiorajojen. Työtä periaatteen toteutumiseksi tehdään muun muassa yhteinen tiedon hallinta -hankkeessa.

Rajat ylittävien palveluiden kehittäminen keskiössä Euroopassa

Yksi erityispiirre eurooppalaisessa digitalisaation kehityksessä on rajat ylittävien palveluiden kehittäminen. Se tarkoittaa palveluiden avaamista jäsenmaissa muiden maiden kansalaisille ja yrityksille, jotta eurooppalaiset perusoikeudet toteutuisivat paremmin. Toinen muoto tukea kansalaisia ja yrityksiä on tietojen vaihto hallintojen välillä. Se on usein hallinnon asiakkaille kitkattomampi tapa hoitaa asiointia. Suomi on tehnyt tätä jo pitkään Ruotsin ja muiden pohjoismaiden kanssa.

Julkilausuma sisältää tavoitteita jäsenmaille sekä tehtäviä komissiolle ja muille EU-instituutioille. Komission rooli on tehdä yhteisiä ratkaisuja ja tukea jäsenmaita digitalisaatiossa. Komission rahoitusinstrumentteja, kuten Connecting European Facility (CEF), käytetään tukena digitalisaation edistämisessä. Suomi on saanut tukea muutamiin hankkeisiin CEF-rahoituslähteestä.

Suomea ministerikokouksessa edustivat valtiosihteeri Jari Partanen kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen puolesta sekä ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen. Valtiosihteeri Partanen allekirjoitti julkilausuman.

Ministerial Declaration on eGovernment - Tallinn declaration (6 October 2017) 

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, puh. 02955 30364, olli-pekka.rissanen(at)vm.fi
Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara, puh. 02955 30023, sami.kivivasara(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Julkisen hallinnon ICT