Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet samlar goda exempel på digitala tjänster avsedda för företag och sammanslutningar

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2022 15.05
Nyhet

Avsikten är att genom de goda exemplen sporra aktörer inom kommun- och statsförvaltningen att utveckla digitala tjänster för företag och sammanslutningar. Genom exemplen delas lärdomar och framgångar i fråga om att utveckla digitala tjänster.

På finansministeriets webbplats har det publicerats en blankett. Genom blanketten kan kommuner och statliga ämbetsverk berätta om sin egen digitala tjänst. Blanketten kan fyllas i fram till slutet av november 2022.

Det finns ett behov av att samla goda exempel eftersom det enligt olika iakttagelser borde finnas fler högkvalitativa tjänster för företag och sammanslutningar. Serviceproducenterna har likadana svårigheter i fråga om utvecklingen av tjänster. Det finns bra digitala tjänster, men andra serviceproducenter känner inte nödvändigtvis till dem. Många goda lösningar skulle gå att använda också på annat håll, antingen oförändrade eller med ändringar.

Exemplen utnyttjas i utvecklingen av tjänster och i arbetet med den digitala kompassen

I slutet av året görs ett sammandrag av de goda exempel som samlats in. Sammandraget kan användas i utvecklandet av olika digitala tjänster. Sammandraget innehåller också ett förslag till vilka exempel som samlas in och används i fortsättningen. Uppgifterna utnyttjas också som ett led i genomförandet av den digitala kompassen. Målet är att skapa en gemensam nationell vision och mål för digitaliseringen och dataekonomin fram till 2030.

Goda exempel samlades in tidigare våren 2022, men den blankett som nu planerats för insamlingen tas i bruk för första gången.

Goda exempel samlas in som en del av finansministeriets program för att främja digitaliseringen. Målet med Programmet för främjande av digitalisering är att stöda och uppmuntra myndigheter att göra sina tjänster tillgängliga för allmänheten och företagen i digital form.

Mer information:
Tanna Rantanen, sakkunnig, tfn 0295 530 039, tanna.rantanen(at)gov.fi