Hoppa till innehåll
Media

Budgetförslaget
Finansministeriets förslag till statsbudget för 2023 har publicerats

finansministeriet
Utgivningsdatum 5.8.2022 10.05
Pressmeddelande
Budget2023.

Det slutliga beloppet av utgifterna i budgetförslaget är cirka 79,5 miljarder euro. Förslaget har ett underskott på cirka 6,3 miljarder euro. Upplåningen minskar med cirka 2,5 miljarder euro från vad som budgeterats för 2022.

Finansministeriet förhandlar om budgetförslaget med varje enskilt ministerium den 17–19 augusti.

Regeringen behandlar budgetpropositionen vid sina budgetförhandlingar den 31 augusti och den 1 september.

Ytterligare information:

Joel Kuuva, finansministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 6444, joel.kuuva(a)gov.fi

Finansministeriets förslag till statsbudget för 2023 (budjetti.vm.fi, på finska)
Vi skapar förtroende och tryggar framtiden (pressmeddelande den 4 augusti)