Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-möten
Finansministrarna behandlar coronavirusepidemins konsekvenser för ekonomin

Finansministeriet
16.3.2020 15.20
Pressmeddelande
Katri Kulmuni.
Arkivbild: EU

EU-ländernas finansministrar fortsätter diskussionen om coronavirusepidemins konsekvenser för ekonomin vid en videokonferens måndagen den 16 mars. Finansminister Katri Kulmuni företräder Finland vid mötet.

Den utvidgade Eurogruppen sammanträder den 16 mars för en videokonferens för att fortsätta diskussionen om coronavirusepidemins ekonomiska konsekvenser. Vid eurogruppens telefonmöte den 4 mars godkändes ett uttalande av den utvidgade eurogruppen, där det betonas att Eurogruppen är beredd att vidta samordnade åtgärder för att uppnå en stark, hållbar tillväxt och skydda sig mot nya negativa risker. Den utvidgade sammansättningen omfattar alla EU-länder.

Ekofinrådets möte i Bryssel tisdagen den 17 mars har ställts in.

Mera information om mötesteman (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Tuomas Saarenheimo, understatssekreterare, tfn 0295 530 350 (Europeiska åtgärder med anknytning till coronaviruset inom finansministrarnas ansvarsområde)

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av rådets sammansättningar. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, ofta i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Finanspolitiken Katri Kulmuni