Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-möten
Finansministrarna behandlar den svarta listan över icke samarbetsvilliga länder på skatteområdet

Finansministeriet
14.2.2020 14.46
Pressmeddelande
Katri Kulmuni.
Arkivbild: EU

EU-ländernas finansministrar behandlar bland annat den svarta listan över länder som inte anses vara samarbetsvilliga i skattefrågor då rådet för ekonomiska och finansiella frågor sammanträder i Bryssel tisdagen den 18 februari. Finansminister Katri Kulmuni företräder Finland i Bryssel.

EU:s svarta lista synliggör de tredjeländer som inte iakttar principerna om rättvis och transparent beskattning. EU kan vidta motåtgärder mot dessa länder. EU har också en så kallad grå lista över länder som har förbundit sig att ändra eller avskaffa sina skadliga skattesystem.

Rådet har för avsikt att uppdatera båda listorna vid sitt möte. Finland anser att EU-listorna är ett effektivt sätt att bekämpa skadlig skattekonkurrens.

Dessutom har finansministrarna för avsikt att besluta om en rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för Europeiska kommissionen för budgetåret 2018. Finland kan godkänna rekommendationen.

Bakgrundsinformation om EU:s svarta lista (rådets webbplats)
Mera information om mötesteman (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Eurogruppen diskuterar samordningen av den ekonomiska politiken

Eurogruppen sammanträder måndagen den 17 februari. Teman för mötet är bland annat

  • fördjupningen av den ekonomiska och monetära unionen (EMU): kommissionen presenterar sina prioriteringar
  • samordningen av den ekonomiska politiken: kommissionen presenterar sin bedömning av hur förordningarna fungerar
  • rekommendationerna om euroområdets ekonomiska politik
  • budgetinstrumentet för euroområdet: rapport om ett eventuellt fördrag.

Ministrarna ska diskutera budgetinstrumentet för euroområdet i inkluderande format, det vill säga mellan samtliga EU-länder.

Teman för eurogruppen (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är ett av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Beskattning Finanspolitiken Katri Kulmuni