Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-möten
Finansministrarna behandlar klimatfrågor och fördjupandet av EMU

Finansministeriet
17.1.2020 15.00
Pressmeddelande
Katri Kulmuni.
Arkivbild: EU

EU-ländernas finansministrar diskuterar bland annat den europeiska gröna given då rådet för ekonomiska och finansiella frågor sammanträder i Bryssel tisdagen den 21 januari. På måndagen behandlar eurogruppen fördjupandet av ekonomiska och monetära unionen EMU. Finansminister Katri Kulmuni representerar Finland i Bryssel.

Målet med den gröna given är att uppnå klimatneutralitet senast 2050. EU-kommissionen presenterar programmets ekonomiska och finansiella aspekter för finansministrarna vid mötet.

Kommissionen kommer att lägga fram förslag om bland annat

  • den europeiska klimatlagen
  • en koltullmekanism
  • översyn av energiskattedirektivet
  • investeringsprogrammet för ett hållbart Europa och mekanismen för rättvis övergång.

Dessutom har kommissionen för avsikt att uppdatera strategin för hållbar finansiering. Den fokuserar på 1) att stärka grunden för hållbara investeringar, 2) att underlätta identifieringen av hållbara investeringar och 3) att beakta klimat- och miljörisker i det finansiella systemet.

Finland bereder som bäst sin ståndpunkt om den gröna given.

Övriga teman för rådet är höstpaketet för den europeiska planeringsterminen, den digitala beskattningen och det kroatiska ordförandeskapets arbetsprogram.

Europeiska gröna given (kommissionens webbplats)
Den europeiska planeringsterminen (rådets webbplats)
Programmet för Kroatiens ordförandeskap (på engelska)
Rådets teman (rådets webbplats uppdateras efter mötet)

Eurogruppen fortsätter diskussionen om EMU

Eurogruppen diskuterar fördjupandet av EMU utifrån resultaten från eurotoppmötet i december. Ministrarna kommer att diskutera reformeringen av Europeiska stabilitetsmekanismen, den gemensamma resolutionsfondens säkerhetsmekanism, den gemensamma insättningsgarantin och euroområdets budgetinstrument. Diskussionerna förs i inkluderande format, det vill säga mellan samtliga EU-länder förutom Storbritannien.

Teman för eurogruppen (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av rådets sammansättningar. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, ofta i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Finanspolitiken Katri Kulmuni