Hoppa till innehåll
Media

EU-möten
Finansministrarna diskuterar den ekonomiska återhämtningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.1.2021 14.00
Pressmeddelande

Finansminister Matti Vanhanen företräder Finland när eurogruppen sammanträder måndagen den 18 januari och EU-ländernas finansministrar tisdagen den 19 januari. Båda mötena hålls som videokonferenser.

EU påskyndar med hjälp av återhämtningsfaciliteten återstarten av ekonomin och återhämtningen från följderna av coronaviruset. Återhämtningsfaciliteten består av flera olika EU-instrument och EU-program, varav det största är faciliteten för återhämtning och resiliens. Finland lämnar in sin egen återhämtnings- och resiliensplan till kommissionen före utgången av april.

Temat lyfts fram under tre punkter:

  • Det nya portugisiska ordförandeskapet presenterar sitt arbetsprogram vad gäller ekonomiska och finansiella frågor. Portugal fokuserar på ekonomisk återhämtning.
  • Finansministrarna får en lägesrapport om verkställandet av faciliteten för återhämtning och resiliens. EU-rådet och Europaparlamentet har kommit överens om ändringar i förordningsförslaget, men båda måste ännu anta förordningen slutgiltigt.
  • Eurogruppen diskuterar prioriteringarna i de kommande återhämtnings- och resiliensplanerna.

Dessutom diskuterar finansministrarna bl.a. en handlingsplan för att hålla tillbaka ökningen av nödlidande lån.

Ytterligare information:

Marketta Henriksson, chef för EU-sekretariatet, tfn. 0295530441, Marketta.henriksson(at)vm.fi

Riikka Pakarinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 580 0833, riikka.pakarinen(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar.
Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik.
Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Finansmarknaderna Finanspolitiken Nykyinen hallitus