Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland mot AI-eran på ett människocentrerat och etiskt hållbart sätt

Finansministeriet
5.3.2019 14.56
Nyhet

Vid det avslutande seminariet om förstudieprojektet för nationella AI-programmet Aurora den 28 februari 2019 presenterades de viktigaste resultaten och en preliminär vision om hur Finlands och speciellt den offentliga förvaltningens övergång till AI-eran borde påskyndas under de kommande åren på ett människocentrerat, datasäkert och etiskt hållbart sätt.

Mandatperioden för det av finansministeriet tillsatta förstudieprojektet var 15.9.2018–28.2.2019. Målet med förstudieprojektet var att beskriva åt organisationer som producerar tjänster för olika händelser i människors liv en helhet som möjliggör ömsesidig interaktion mellan smarta tjänster, dvs. att förverkliga första testversionen av AuroraAI-nätet.

AuroraAI minskar springet från en lucka till en annan

AuroraAI möjliggör ur medborgarnas perspektiv rättidigare, mer specialiserad och smidigare service. Interaktionen mellan smarta tjänster skapar nya sätt för hur servicemarknaden kan erbjuda medborgarna stöd och tjänster då de verkligen behövs. Olika sätt att förverkliga dessa målsättningar har utretts under förstudiets gång utifrån de livshändelsepilotprojekt som inleddes våren 2018.

Förstudieprojektet var en del av förslagen i rapporten Finland i AI-eran. Rapporten beskriver fördelarna med att tillämpa AI i Finland så tidigt som möjligt. Förstudieprojektet har också en stark koppling till Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens som är under behandling i riksdagen. AuroraAI tillämpar riktlinjerna i redogörelsen i praktiken. Den informationspolitiska visionen är att information och teknik betjänar människorna.

Arbetet för att skapa ett människocentrerat samhälle fortsätter

Vid seminariet presenterades huvudlinjerna för AuroraAI- utvecklings- och verkställighetsplanen, som kan sammanfattas i tre förslag:

  1. Det behövs en resursreservation för att genomföra ett människocentrerat samhälle
  2. Ett nära samarbete med medborgarna och företagen inleds
  3. Servicemodellen AuroraAI tas i bruk

Arbetet fortsätter under våren 2019. Utvecklings- och verkställighetsplanen för AuroraAI 2019-2023 ska skickas på remiss i mitten av mars. Utvecklings- och verkställighetsplanen preciseras under våren 2019 utifrån remissbehandlingen och den fortsatta beredningen.  I samband med remissbehandlingen publiceras även slutrapporterna för arbetspaketen som presenterats vid det avslutande seminariet. Slutrapporterna behandlar också tekniska och funktionella krav för Aurora-nätet.

AuroraAI-förstudieprojektets avslutande seminarium på vm.fi (på finska)

Videoupptagning från det avslutande seminariet (på finska)

AuroraAI på vm.fi

Diskutera temat: #AuroraAI

Ytterligare information:

Aleksi Kopponen, specialsakkunnig, tfn 050 592 6457, aleksi.kopponen(at)vm.fi

Niko Ruostetsaari, koordinerare, tfn 0295 530 309, niko.ruostetsaari(at)vm.fi

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Kärkihankkeet Offentliga förvaltningens ICT