Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår ändringar i beskattningen av vindkraftsparker

finansministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2017 14.30
Pressmeddelande

Den föreslagna lagändringen ger kommunerna möjlighet att skärpa beskattningen av vindkraftsparker i vissa situationer.

Kommunen kan i dagsläget fastställa en separat skatteprocent på högst 3,1 för kraftverk. I annat fall tillämpas den allmänna fastighetsskattesats som varierar mellan 0,93 och 1,8. Kraftverksskattesatsen tillämpas emellertid inte på vind- och vattenkraftverk vars nominella effekt är mindre än 10 megavoltampere.

Propositionen ändrar på beräkningssättet av effektgränsen på 10 megavoltampere. Effektgränsen beräknas på basis av den sammanlagda nominella effekten av flera kraftverk om de anslutits till distributions- eller stamnätet via en gemensam anslutningspunkt

Kommunernas skatteinkomster ökar

Ändringen ökar på kommunernas skatteinkomster och förbättrar neutraliteten hos beskattningen av olika produktionsformer. Kommunernas fastighetsskatteinkomster beräknas öka med 4,3 - 5,3 miljoner euro. Statens och kommunernas samfundsskatteintäkter minskar med ca en miljon euro.

Ändringen tillämpas på alla kraftverk oberoende av elproduktionsformen. Den beräknas emellertid inte ha några konsekvenser för t.ex. vatten- eller solkraftverk.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2018.

Regeringens förslag publiceras på finansministeriets webbplats (på finska).

15 utlåtanden om lagutkastet som gäller beskattning av vindkraftsparker (pressmeddelande 16.8.)

Ytterligare information:

Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30239, jukka.vanhanen(at)vm.fi