Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

I Finland förblir tidsfristerna för inlämning och utbyte av skatteuppgifter oförändrade

Finansministeriet
18.6.2020 10.10 | Publicerad på svenska 22.6.2020 kl. 12.10
Pressmeddelande

Skatteförvaltningen och de uppgiftspliktiga kan följa de ursprungliga tidsfristerna.

I enlighet med sina internationella förpliktelser utbyter Finland beskattningsuppgifter automatiskt med andra länder. Utbytet av uppgifter effektiviserar skattekontrollen och gör det svårare att kringgå skatt.

EU behandlar just nu ett direktivförslag om att skjuta upp vissa tidsfrister för att lämna och utbyta skatteuppgifter. Bakgrunden till förslaget är att några medlemsstater har svårigheter att följa tidsfristerna på grund av coronapandemin.

Förslaget ger medlemsstaterna en möjlighet att skjuta upp

  • tidsfristen för utbyte av upplysningar om finansiella konton (DAC2) med tre månader
  • datumen för rapporteringen av gränsöverskridande arrangemang (DAC6) och det första utbytet av upplysningar med sex månader.

Enligt finansministeriets uppfattning finns det inget behov att skjuta upp tidsfristerna i Finland eftersom Skatteförvaltningen och de som har rapporteringsskyldighet kan följa de ursprungliga tidsfristerna. Enligt direktivförslaget är det frivilligt för medlemsstaterna att skjuta upp tidsfristerna.

Ytterligare information:

Harri Joiniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 105, harri.joiniemi(at)vm.fi