Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsmarknadens centralorganisationer:
Varje trakasserifall är ett fall för mycket

Finansministeriet
18.12.2017 14.00
Pressmeddelande

Arbetsmarknadens centralorganisationer uppmanar varje arbetsplats till att implementera nolltolerans i fråga om sexuella trakasserier. Varje trakasserifall är ett fall för mycket Lagstiftningen som gäller sexuella trakasserier ger redan nu omfattande befogenheter att ingripa i trakasserier. Nu krävs framför allt en attitydförändring.

Sexuella trakasserier måste alltid tas på allvar. Alla parter måste vara medvetna om sitt ansvar när det gäller att bekämpa trakasserier och att ingripa i dem på arbetsplatserna.

Man kan bidra på många olika sätt till att skapa en omgivning som är fri från trakasserier.  Man kan till exempel i enlighet med den i lagen avsedda verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet eller skyldigheten att främja och planera jämställdheten genomföra en enkät om personalens diskriminerings- eller trakasserierfarenheter, och utarbeta förfaringsanvisningar för utredandet av eventuella diskriminerings- och trakasserifall.

En arbetsplats som är fri från trakasserier har positiv inverkan på såväl förtroendet mellan de anställda och arbetsgivaren som på välbefinnandet i arbetet i högsta allmänhet. Välbefinnandet i arbetet återspeglar sig bland annat i produktiviteten, kundbelåtenheten och arbetsplatsens image.

Ytterligare information

Jyri Häkämies, verkställande direktör för Finlands Näringsliv, tfn 040 841 7779
Jaakko Eloranta, ordförande för FFC, tfn 0400 912 399
Antti Palola, ordförande för STTK, tfn 040 509 6030.
Sture Fjäder, ordförande för AKAVA, tfn 0400 609 717
Markku Jalonen, arbetsmarknadsdirektör, kommunarbetsgivarna, tfn 040 547 7710
Seija Petrow, förhandlingsdirektör, Statens arbetsmarknadsverk, tfn 0400 711 761
Vuokko Piekkala, kyrkans arbetsmarknadsdirektör, tfn 040 142 66 72