Hoppa till innehåll
Media

Lagförslag om att utvidga statliga anställdas skydd för olycksfall i arbetet vid distansarbete på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2022 11.51
Pressmeddelande

Lagen föreslås utvidga ersättningen för statliga anställdas olycksfall vid distansarbete. Lagförslaget är på remiss till den 1 juli 2022.

Statsanställda ersätts redan nu för olycksfall i arbetet oberoende av var de anställda arbetar. Skyddet för olycksfall är dock snävare för de som distansarbetar än för de som arbetar på arbetsplatsen, eftersom den nuvarande lagstiftningen innehåller begränsningar i ersättningsskyddet för de som distansarbetar.

Det föreslås att ersättning för olycksfall i distansarbete i fortsättningen ska beviljas om olyckan skett i samband med att den anställda arbetat eller förflyttat sig från ett ställe till ett annat på grund av arbetet. 

Hos staten är arbete på den egentliga arbetsplatsen och distansarbete likvärdiga arbetssätt

Staten kan inte teckna privata tilläggsförsäkringar för sin personal, eftersom det enligt lagen är Statskontoret som ska ersätta statsanställdas olycksfall. För att utvidga skyddet för olycksfall i arbetet krävs en separat lag där det föreskrivs att statsanställdas ersättning för olycksfall i distansarbete ska motsvara det privata försäkringsskyddet. Målet är att i fråga om ersättandet av sådana olycksfall i arbetet som inträffar i distansarbete försätta statsanställda i samma ställning som de som är anställda hos arbetsgivare som erbjuder frivilligt försäkringsskydd för olycksfall i distansarbete.

Lagändringen behövs också därför att distansarbetet har ökat under covid-19-pandemin. Hos staten kommer förmodligen de anställda också efter pandemin att arbeta mera på distans än under tiden före pandemin. Staten främjar utvecklandet av nya arbetssätt och stöder multilokalt arbete, och därmed distansarbete. Anställda bör behandlas jämlikt, oberoende av om personen arbetat på distans eller på den egentliga arbetsplatsen när olyckan inträffade.

Finansministeriet tillsatte i december 2021 en arbetsgrupp med uppgift att i form av en regeringsproposition utarbeta ett förslag till lagstiftning om ersättning av statliga anställdas olycksfall vid distansarbete. Arbetsgruppen hade medlemmar från finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Statskontoret. Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag till kommunminister Sirpa Paatero den 20 april 2022.

Mer information:
Juha Madetoja, enhetschef, tfn 0295 530 572, juha.madetoja(at)gov.fi
Jarmo Huotari, lagstiftningsråd, tfn 02955 30418, jarmo.huotari(at)gov.fi