Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Lagändringarna säkerställer skattemyndigheternas möjligheter att få information om förvaltarregistrerade aktier

Finansministeriet
5.12.2018 11.26 | Publicerad på svenska 5.12.2018 kl. 12.38
Pressmeddelande

Skattemyndigheterna får i fortsättningen så heltäckande uppgifter som möjligt även om dividendtagare som får dividend på aktier som förvaltarregistrerats utomlands. Syftet med lagändringarna är att se till att skattemyndigheterna alltid kan ta ut skatt till rätt belopp.

Bilagan Frågor och svar tillagt 7.12. kl. 14.10. Mellanrubrik korrigerade 5.12. kl. 13.15: Källskatteförfarandena förenhetligas, förenklas inte.

Propositionen baserar sig på riksdagens uttalande i samband med behandlingen av lagstiftningen som genomför EU:s värdepapperscentralsförordning. Riksdagen förutsatte att skattemyndigheterna får heltäckande uppgifter om de slutliga dividendtagare som får dividend på förvaltarregistrerade aktier.

Skatteförvaltningen har dessutom haft problem med att övervaka korrektheten hos källskatter på dividend vid förenklat förfarande.

Källskatteförfarandena förenhetligas

Regeringens proposition förenhetligar källskatteförfarandet i fråga om dividender på förvaltarregistrerade aktier i ett offentligt noterat bolag.

Man ska liksom hittills i alla situationer identifiera dividendtagaren, noggrant utreda dennes hemviststat i beskattningshänseende och kontrollera att skatteavtal kan tillämpas på dividenden som erhållits.

Skatteavtal kan i fortsättningen tillämpas vid tidpunkten för utdelning av dividend efter att uppgifter om beskattningslandet fåtts från depåförvaringskedjan. Detta förutsätter att den registrerade förvararen förbundit sig att lämna uppgifter om den slutliga mottagaren före utgången av januari följande år.

Det förenklade förfarandet förändras så att uppgifterna om slutliga mottagare också ska lämnas genom årsdeklaration.

Om källskatten är under 15 procent behövs det inga uppgifter om den slutliga dividendtagaren vid tidpunkten för utbetalningen, utan de uppgifterna lämnas också in i samband med årsdeklarationen.

Om dividendutdelaren inte har tillgång till uppgifter om den slutliga dividendtagaren ska en källskatt på 35 procent uppbäras. Om utdelaren vet att dividendtagaren är en person som bor i Finland ska betalaren verkställa en förskottsinnehållning på 50 procent.

Lagen tillämpas på dividend som utbetalas efter år 2020. De första årsdeklarationerna enligt den nya lagen ska således lämnas in före utgången av januari 2022.

Regeringen lämnade propositionen om lagändringarna onsdagen den 5 december. Propositionen publiceras på regeringens beslutssida.

Frågor och svar om förvaltarregistrering av aktier och källskatter (på finska)

17 utlåtanden om säkerställande av skattemyndigheternas tillgång till uppgifter (nyhet 12.3.)

Utredare: Problematiskt att utvidga förbudet mot förvaltarregistrering utomlands (nyhet 12.10)

Uttalande av riksdagen (på finska)

Genomföringen av värdepapperscentralsförordningen

Ytterligare information:

Harri Joiniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30105, harri.joiniemi(at)vm.fi