Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Överdirektörerna för Regionförvaltningsverken i Lappland, Östra Finland samt Västra och Inre Finland fortsätter

Finansministeriet
20.6.2018 14.34
Pressmeddelande

Statsrådet och finansministeriet fattade onsdagen den 20 juni ett beslut om att fortsätta med de nuvarande överdirektörernas uppgifter vid tre Regionförvaltningsverk ända till utgången av 2019.

  • Filosofie magister Kaisa Ainasoja fortsätter som överdirektör för Regionförvaltningsverket i Lappland.

  • Doktorn i hälsovetenskaper Sirkka Jakonen fortsätter som överdirektör för Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

  • Ekonomie magistern Marko Pukkinen fortsätter som överdirektör för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Landskapsreformen påverkar regionförvaltningsverkens framtida ställning. Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet Luova, som beretts i samband med reformen, kommer att överta en stor del av regionförvaltningsverkens nuvarande uppgifter från och med ingången av 2020.

De nuvarande överdirektörerna fortsätter i sina uppgifter ända tills den planerade nya myndigheten inrättas.

Det finns sex regionförvaltningsverk på det finländska fastlandet.

Ytterligare information

Finansråd, enhetschef Anu Nousiainen, tel. 0295 530 326, anu.nousiainen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare