Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Maakuntien ICT-palvelukeskus Oy upplöses i och med företagsköp

Finansministeriet
13.2.2020 13.22
Pressmeddelande

Statsrådets allmänna sammanträde gav den 13 februari 2020 finansministeriet rätt att på statens vägnar godkänna att Maakuntien ICT-palvelukeskus Oy försätts i likvidation. Maakuntien ICT-palvelukeskus Oy är ett bolag som ägs helt av staten.

Försättandet i likvidation hänför sig till sammanslagningen av de statsägda specialuppgiftsbolagen SoteDigi Oy:s och Vimana Oy:s affärsverksamhet från och med den 1 februari 2020. Det kvarblivande bolaget, Maakuntien ICT-palvelukeskus Oy, har inte längre någon egentlig affärsverksamhet och det kan upplösas tekniskt genom ett likvidationsförfarande eftersom det blivit onödigt. Beslut om försättande i likvidation fattas vid bolagsstämman den 27 februari 2020.

Sammanslagningen av SoteDigi Oy och Vimana Oy genomfördes den 1 februari 1.9.2020 genom ett företagsköp då SoteDigi Oy förvärvade Vimana Oy:s hela affärsverksamhet.

Det riksomfattande bolagets specialuppgift är att utveckla nationella digitala lösningar som förbättrar social- och hälsovårdens, räddningsväsendets och andra branschers produktivitet och effektivitet på ett övergripande sätt. En annan specialuppgift är att stöda utnyttjandet av myndigheternas nationella stödtjänster för e-tjänster samt att främja integrationen och interoperabiliteten hos den offentliga förvaltningens IKT-verksamhet. Bolaget främjar också kunskapsbaserad ledning samt genomförandet av kundorienterade och kostnadseffektiva lösningar i syfte att möjliggöra digitalisering i framtiden.

Ytterligare information:

Salla Kalsi, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 430, salla.kalsi(at)vm.fi

Offentliga förvaltningens ICT