Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Orpo till IMF:s och Världsbankens årsmöten i Washington

Finansministeriet
6.10.2016 9.54
Pressmeddelande

Finansminister Petteri Orpo företräder Finland vid Världsbankens och Internationella valutafondens (IMF) årsmöten den 7–8 oktober i Washington. Huvudtemana för mötet är läget för världsekonomin och världsbankens framtidsöversikt. Vid de bilaterala mötena diskuteras bl.a. flyktingskapet, läget i Europa och eurosystemet.

– I en värld med ömsesidiga beroendeförhållanden är lösningarna också internationella. Finland deltar aktivt i det gemensamma arbete som siktar mot tillväxt, utveckling och stabilitet. Världsbanken och Internationella valutafonden är centrala aktörer även när det gäller frågor som är viktiga för oss, såsom skötseln av krisen i euroområdet och lösandet av invandringsutmaningen i Nordafrika, konstanterar minister Orpo.

Läget för världsekonomin blir huvudtemat för Internationella valutafondens möten. Diskussionen baserar sig på IMF:s ekonomiprognos av den 4 oktober. Tillväxten kommer enligt prognosen att förbli svag.

IMF:s pressmeddelande om prognosen (på engelska)

Framtidsöversikten betonar hållbar utveckling

För världsbankens del är huvudtemat framtidsöversikten samt bankens roll vid verkställandet av målen för hållbar utveckling (agenda 2030) och klimatutfästelserna.

Poängteringarna i översikten motsvarar till stor del Finlands målsättningar för bankens verksamhet. I översikten betonas bland annat åtgärdandet av orsakerna till flyktingskap.

Världsbanken publicerar vid årsmötet sin nya spetsrapport Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality som behandlar fattigdom och ojämlikhet ur globalt perspektiv.

Finansieringen och rösträtten diskuteras

Vid årsmötet diskuteras också hur IMF:s och Världsbankens resurser ska räcka till för att täcka efterfrågan på finansiering.

För Världsbankens rösträttsreforms del har man uppnått enighet i fråga om beräknandet av rösträtten. En del av de särskilda åtgärder som garanterar de minsta och fattigaste medlemsländernas rösträtt är fortfarande olösta. De tas upp nästa år.

Behovet av tilläggskapital utvärderas nästa år på basis av framtidsöversikten och rösträttsreformen. Utvecklingsländerna önskar i synnerhet stöd för Världsbankens tillväxt.

Ministrarna söker efter lösningar på klimatfinansieringen

Finansminister Orpo deltar i samband med årsmötena i en klimatdiskussion på ministernivå. Ministrarna diskuterar hur staternas klimatutfästelser och det nationella verkställandet av dem ska kunna finansieras.

I minister Orpos program ingår också bilaterala möten. Ministern träffar bland annat representanter för förvaltningen i Förenta staterna samt ledningen för IMF:s och Världsbankens Europa-avdelningar.

Årsmötenas webbplats (på engelska)

Följ på Twitter: #endpoverty #vision4dev #billions2trillions #toward2030 #fin4dev

Förfrågningar:

Tuuli Juurikkala, specialsakkunnig, tfn 02955 30051, fornamn.efternamn(at)vm.fi
Ville Valkonen, specialmedarbetare, tfn 044 567 2201, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Finanspolitiken Petteri Orpo