Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

På vilket sätt får myndigheterna i fortsättningen tillgång till information om medborgarnas konton?

Finansministeriet
8.10.2018 12.51 | Publicerad på svenska 9.10.2018 kl. 8.38
Nyhet

Regeringens proposition kommer inte att ändra myndigheternas rätt att få information om medborgarnas konton. Vi har sammanställt frågor och svar som gäller detta.

Regeringen överlämnade den 4 oktober en proposition med förslag till lagändringar som baserar sig på EU-lagstiftningen om penningtvätt. Enligt propositionen ska flera myndigheter på elektronisk väg kunna få information om bank- och betalkonton, om de behöver informationen t.ex. i syfte att utreda brott, bekämpa penningtvätt eller bevilja förmåner.

Frågor och svar om myndighetsförfrågningar om konton (på finska)
Lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt skärps (pressmeddelande den 4 oktober)
Visualisering av bank- och betalkontosystemet: Vad ändras och vad är nyttan med reformen? (på finska)

Ytterligare information:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 399, armi.taipale(at)vm.fi