Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kulttuuriesineiden laittomasta kaupasta jatkossa seuraamusmaksuja

Valtiovarainministeriö
10.12.2020 13.48
Tiedote

Tullilain muutoksen taustalla on EU-lainsäädäntö, jolla pyritään estämään laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden tuonti, varastointi ja kauppa sekä terrorismin rahoittaminen niillä.

Tulli voi jatkossa määrätä seuraamusmaksun sille, joka siirtää Suomen tullialueelle asetuksessa tarkoitetun kulttuuriesineen. Tullilain muutos täydentää EU-lainsäädäntöä. Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti vahvistaa lainmuutokset tulemaan voimaan 28.12.2020.
 
Seuraamusmaksu koskee tilanteita, joissa salakuljetuksen tunnusmerkistö ei täyty. Kyse voi olla esimerkiksi tavaran kauttakuljetuksesta tai väliaikaisesta varastoinnista. Tulli voi tällöin määrätä 500–10 000 euron seuraamusmaksun. Salakuljetuksen tunnusmerkistö sen sijaan täyttyy silloin, kun tavara on tullioikeudellisesti tuotu maahan. Tällöin seuraamukset määräytyvät rikoslain perusteella.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta kulttuuriesineiden tullialueelle siirtämisestä ja tuonnista aletaan tietyiltä osin soveltaa 28.12.2020. Asetus edellyttää, että jäsenvaltiot vahvistavat säännöt ja tekevät tarvittavat toimenpiteet, jotta seuraamukset voidaan ottaa käyttöön.

Lait julkaistaan kokonaisuudessaan päätökset-sivulla.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Upi Talsi, puh. 02955 30868, etunimi.sukunimi(at)vm.fi