Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Påföljdsavgifter för olaglig handel med kulturföremål

Finansministeriet
10.12.2020 13.48
Pressmeddelande

Ändringen av tullagen baserar sig på EU-lagstiftning som syftar till att förhindra import, lagring och handel med olagligt exporterade kulturföremål samt finansiering av terrorism med dem.

Tullen kan i fortsättningen påföra en person, som till Finlands tullområde överför ett kulturföremål som avses i förordningen, en påföringsavgift. Ändringen av tullagen kompletterar EU-lagstiftningen. Statsrådet föreslår att republikens president stadfäster lagändringarna så att lagarna träder i kraft den 28 december 2020.
 
Påföljdsavgiften gäller situationer där rekvisitet för smuggling inte uppfylls. Det kan till exempel vara fråga om transitering eller tillfällig lagring av varor. Tullen kan då påföra en påföljdsavgift på 500 –10 000 euro. Rekvisitet för smuggling uppfylls däremot när varan har importerats tullrättsligt. Då bestäms påföljderna enligt strafflagen.

Europaparlamentets och rådets förordning om överföring och införsel av kulturföremål till tullområdet börjar till vissa delar tillämpas den 28 december 2020. Förordningen förutsätter att medlemsstaterna fastställer regler och vidtar nödvändiga åtgärder för att införa sanktioner. 
Lagarna publiceras i sin helhet på beslutsportalen.

Ytterligare information:
Upi Talsi, specialsakkunnig, tfn 02955 30868, fornamn.efternamn(at)vm.fi