Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling:
Ökningen av löntagarnas köpkraft tilltog

Finansministeriet
31.1.2018 10.04
Nyhet

Lönebeloppet ökar och köpkraften förbättras men inflationen ökar också, konstateras det i den färska rapport som utarbetats av kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling om lönebildningen.

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling publicerade sin nya lägesrapport om lönebildningen den 31 januari 2018. Av rapporten framgår utsikterna för hur inkomsterna, priserna, köpkraften och konkurrenskraften kommer att utvecklas.

Inkomsterna beräknas ha stigit med 0,2 procent och köpkraften med 1,8 procent år 2017. Löntagarnas köpkraft förstärktes av den ökade sysselsättningen och skattelättnaderna som har ett samband med konkurrenskraftsavtalet. Köpkraften försvagades å andra sidan av den ökande inflationen, höjningen av arbetstagarnas socialskyddsavgifter och nedskärningen av semesterpenningen i den offentliga sektorn.

Ökningen av köpkraften beräknas avta tämligen lite under innevarande år. År 2019 beräknas tillväxten avta till 0,3 procent, eftersom löntagarnas socialskyddsavgifter höjs. Den förbättrade sysselsättningen bidrar till ökningen av lönebeloppet, vilket stöder köpkraften i år och nästa år. Höjningen av köpkraften dämpas av den tilltagande inflationen, även om den fortfarande är måttlig.

Priskonkurrenskraften förbättras i förhållande till euroområdet

Enhetsarbetskostnaderna i Finland beräknas ha sjunkit med nästan 4 procent år 2017. Detta beror främst på konkurrenskraftsavtalet och den snabba ökningen av produktiviteten. Enligt Europeiska kommissionens prognos kommer enhetsarbetskostnaderna att öka betydligt långsammare i Finland än i euroområdet i övrigt åren 2017-2019. Därmed förbättras vår kostnadskonkurrenskraft avsevärt i förhållande till det övriga euroområdet.

Rapport: Ekonomiska utsikter och lönebildningen (på finska)

Ytterligare information:

Pasi Koikkalainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30045, pasi.koikkalainen(at)vm.fi.

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling framställer ekonomiska rapporter och kalkyler som kan användas vid förhandlingarna om arbets- och tjänstekollektivavtal och vid beslutsfattandet. I kommissionen finns representanter för bl.a. de centrala arbetsmarknadsorganisationerna. Ekonomiska avdelningen vid finansministeriet fungerar som sekretariat för kommissionen.