Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Hallituksen esitys
Rahastoyhtiöiden kansallinen sääntely kevenee

Valtiovarainministeriö
22.11.2018 13.45
Tiedote

Uuden sijoitusrahastolain tavoitteena on parantaa kotimaisten rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahastojen hoitajien kustannustehokkuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä.

Hallitus esittää, että puhtaasti kansallista sijoitusrahastosääntelyä karsitaan ja sijoitusrahastolain soveltamisalaa selkeytetään. Erikoissijoitusrahastojen sääntely siirtyy vaihtoehtorahastojen hoitajista annettuun lakiin.

Rahastoyhtiön hallinnon järjestämistä kevennetään

Esityksen mukaan yhtiöiden ei ole enää pakko järjestää vuosittaista rahasto-osuudenomistajien kokousta, vaan ne voivat kutsua kokouksen koolle pyynnöstä. Tilintarkastajien pitää edelleen tarkastaa myös sijoitusrahaston arvonlaskennan oikeellisuus, mutta jatkossa riittää, että tarkastus tehdään vähintään kerran vuodessa.

Lisäksi rahastojen ei enää tarvitse antaa fyysistä osuustodistusta. Lakiin lisätään rahastoyhtiöille uusi sijoitusrahaston likviditeetin hallintakeino, lunastusten rajoittaminen.

Sijoitusrahaston säännöissä voidaan jatkossa myös määritellä perusteet, joilla rahastoyhtiö saa lunastaa rahasto-osuudet poikkeuksellisissa tilanteissa ilman rahasto-osuudenomistajan toimeksiantoa tai suostumusta.

Rahasto-osuudenomistajien vähimmäismäärä laskee 50:stä 30:een. Kansainvälistä kilpailukykyä lisää uusi alarahastorakenne, jolla voidaan eriyttää sijoitusrahaston sijoituspolitiikkaa tehokkaammin kuin osuussarjoilla.

Rahastoyhtiön hallituksen toiminnan luotettavuutta parannetaan

Esitys sisältää uusia säännöksiä, joilla lisätään rahastoyhtiön hallituksen toiminnan luotettavuutta.

Vähintään kolmanneksen hallituksen jäsenistä pitää täyttää laissa säädetyt riippumattomuuden edellytykset. Sen sijaan laissa ei enää edellytetä, että rahasto-osuudenomistajat saavat valita hallituksen jäsenen.

Investointeja suomalaisiin yrityksiin

Esityksen tavoitteena on edistää suomalaisen sijoitusrahastotoiminnan kilpailukyvyn säilymistä. Hallitus pitää tärkeänä, että kansainväliset sijoittajat kiinnostuvat suomalaisista sijoituskohteista ja investointeja pystytään sitä kautta ohjaamaan suomalaisin yrityksiin. Siksi sijoitusrahastolain pitää vastata entistä paremmin muiden EU-maiden sääntelyä ja mahdollistaa tasavertainen kilpailu.

Hallitus antoi esityksen uudeksi sijoitusrahastolaiksi torstaina 22. marraskuuta. Uudella sijoitusrahastolailla pannaan samalla täytäntöön EU-lainsäädäntöä. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Esitys julkaistaan Hallituksen esitykset ja päätökset -sivulla.

Sijoitusten verosääntelyyn ehdotetaan muutoksia (uutinen 12.11.)

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu, puh. 02955 30552, paula.kirppu(at)vm.fi
Finanssisihteeri Tiina Heinonen, puh. 02955 30512, tiina.heinonen(at)vm.fi
Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale, puh. 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi