Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar i förvaltningsavgifterna till Verket för finansiell stabilitet

Finansministeriet
13.10.2016 13.24
Nyhet

Regeringen föreslår ändringar i förvaltningsavgifterna till Verket för finansiell stabilitet. Genom ändringarna säkerställs tillräcklig finansiering för verkets omkostnader.

Lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet ändras så det införs två nya avgiftsklasser för sådana betydande filialer som kreditinstitut som auktoriserats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har i Finland. Därtill höjs den proportionella avgiften för kreditinstitut och grundavgiften för samtliga avgiftsskyldiga.

Strukturomvandlingar inom sektorn

Bakom ändringen av förvaltningsavgifterna ligger förväntade strukturomvandlingar inom kreditinstitutsektorn. Utan de ändringar som nu föreslås skulle beloppet av de förvaltningsavgifter som inflyter minska betydligt samtidigt som verkets uppgifter och verksamhetskostnader inte skulle minska i samma grad.

Genom de ändringar som föreslås säkerställs att verksamhetens finansiering hålls på nuvarande nivå. I årets statsbudget beviljades Verket för finansiell stabilitet anslag på cirka 2,4 miljoner euro för sina omkostnader. Utgifterna för verksamheten täcks genom förvaltningsavgifter som tas ut hos kreditinstitut och vissa värdepappersföretag.

Verket debiterar också stabilitetsavgifter och insättningsgarantiavgifter av kreditinstitut och värdepappersföretag, men i dessa avgifter föreslås inga ändringar.

Verket för finansiell stabilitet ansvarar i Finland för resolutionen av kreditinstitut och värdepappersföretag och för insättningsgarantisystemet. Verket är en del av EU:s gemensamma mekanism för att lösa bankkriser.

Regeringens proposition publiceras på webbsidan för beslutsärenden.

Webbplats för Verket för finansiell stabilitet

Ytterligare information:

Jaakko Weuro, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30302, jaakko.weuro(at)vm.fi
Pauli Kariniemi, finansråd, tfn 02955 30210, pauli.kariniemi(at)vm.fi