Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår ändringar i statstjänstemannalagen – ändringarna gäller styrkande av sjukdom och kraven i arbetsvillkorsdirektivet

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2022 13.59 | Publicerad på svenska 21.4.2022 kl. 14.23
Nyhet

Det föreslås att en tjänsteman i stället för nuvarande tre dygn ska kunna styrka sin sjukdom under högst fem dygn också på något annat av arbetsgivaren godkänt sätt än till exempel genom ett läkarintyg. Motsvarande lindring i fråga om styrkande av sjukdom gäller sjukfrånvaron som beror på covid-19-viruset, men genom lagförslaget utvidgas den till att gälla alla sjukfrånvaron.

I tjänstemannalagen föreslås också ändringar som baserar sig på kraven i EU:s arbetsvillkorsdirektiv. I fortsättningen ska myndigheten vara skyldig att ge tjänstemannen en skriftlig utredning om de centrala villkoren i arbetet.

En deltids- eller visstidsanställd tjänsteman ska dessutom ha rätt att på begäran få skriftligt bemötande av möjligheten att förlänga arbetstiden eller tjänsteförhållandets längd. 

Om en myndighet har en lagstadgad eller tjänstekollektivavtalsbaserad skyldighet att erbjuda en tjänsteman utbildning, ska utbildningen vara avgiftsfri för tjänstemannen. Dessutom ska den tid som använts för utbildningen räknas som arbetstid och i den mån det är möjligt ordnas under ordinarie arbetsskift.

Regeringen överlämnade den 21 april sin proposition till riksdagen med förslag till ändringar av statstjänstemannalagen och lagen om Finlands Banks tjänstemän. Lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2022.

Mer information:
Miska Lautiainen, regeringsråd, tfn 0295 530 212, miska.lautiainen(at)gov.fi

Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare