Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om information till Kittilä kommun

Finansministeriet
28.9.2017 16.13
Pressmeddelande

En kommun ska enligt kommunallagen vidta åtgärder om det finns skäl att misstänka att en förtroendevald gjort sig skyldig till tjänstebrott. Centralkriminalpolisen meddelade den 17 maj 2017 att den överfört största delen av de misstänkta tjänstebrott som gällde kommunala beslutsfattare i Kittilä till åtalsprövning. Ett initiativ, enligt vilket kommunen ska vidta åtgärder för att avstänga de misstänkta förtroendevalda från sina förtroendeuppdrag, ifall dessa inte själva avhåller sig från dem, har dessutom varit anhängigt i kommunen. Initiativet har varit anhängigt sedan augusti.

Finansministeriet sände den 28 september 2017 en begäran om information i ärendet till Kittilä kommun. Ministeriet begär före den 18 oktober 2017 information från Kittilä kommun om de åtgärder som kommunens myndigheter vidtagit på basis av kommunallagen och initiativet samt centralkriminalpolisens meddelande och uppgifterna kommunen erhållit med stöd av kommunallagen.

Ytterligare information

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, tfn 0295 530 079 ja Mervi Kuittinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 445.

Förvaltningspolitiken Kommunärenden