Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ekonomiexperter dryftar hur den finländska ekonomin kunde förstärkas

Finansministeriet
12.9.2017 10.29
Nyhet

Finansminister Petteri Orpo öppnade finansministeriets seminarium ”Framtidens ekonomi och framgång” tisdagen den 12 september 2017. Finansminister Petteri Orpo tar emot ledande ekonomiexperters förslag till hur Finlands ekonomiska framgång kunde förstärkas.

Minister Orpo och finansministeriet inbjöd ledande finländska ekonomiexperter till handelshögskolan vid Aalto-universitetet för att diskutera, prognostisera och utvärdera kommande framgångsfaktorer och tillväxtkällor inom den finländska ekonomin samt stabiliteten och hållbarheten inom den offentliga ekonomin.

Experterna bearbetar under dagens gång förslag om olika teman: Hur skapar vi ny tillväxt i Finland? Hur får vi de offentliga inkomsterna att räcka till för utgifterna? Hur borde tillväxtens frukter fördelas? 

”Finland har efter tio års väntan fått del av den kraftiga ekonomiska tillväxten. Allt flera finländare får jobb och arbetslösheten minskar. Statens skuldsättning kommer att minska avsevärt nästa år. Men vi ska inte invagga oss i den positiva trenden och nödvändiga reformer får inte skjutas upp. Utdelningsrisken existerar fortfarande, även om vi alla borde koncentrera oss på att förstärka tillväxten och sysselsättningen”, konstaterade minister Orpo i sitt inledningsanförande.

I sitt tal lyfte Orpo fram utmaningarna inom den finländska ekonomin.

”Tillväxten är kraftig, men ett stort antal finländare lämnar trots det utanför arbetsmarknaderna. På längre sikt måste vi försöka uppnå en nordisk sysselsättningsgrad, dvs. minst 75 procent. Sysselsättningen är därför regeringens viktigaste målsättning: vi satsar i servicen åt arbetslösa, i utbildningen och i reformeringen av arbetsmarknaderna.  Beredningen av socialskyddsreformen bör inledas redan under denna regering för att bidragsfällorna ska kunna avvecklas”, fortsatte ministern.

Minister Orpo hoppades att seminariedeltagarna skulle sparra och föreslå lösningar på de ekonomiska utmaningarna.

Orpos önskan var att man i fortsättningen skulle ordna motsvarande fora för ledande ekonomister årligen.

Experterna presenterar sina förslag för minister Orpo på eftermiddagen. Arbetsgruppernas förslag publiceras på onsdag

Evenemanget är ett led i finansministeriets firande av Finlands 100-årsjubileum.

Ytterligare information:

Mikko Kortelainen, specialmedarbetare, tfn 050 301 8334, mikko.kortelainen(at)vm.fi

Matias Marttinen, specialmedarbetare, tfn 044 269 3113, matias.marttinen(at)vm.fi

Ekonomiska utsikter Finansministeriet Finanspolitiken Petteri Orpo