Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet deltar i internationellt projekt för certifiering av artificiell intelligens

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2018 13.20
Nyhet

Finansministeriet har anslutit sig till ett internationellt samarbetsprojekt för skapande av certifikat för etisk tillämpning av artificiell intelligens (AI). Det är veterligen det första projekt som skapar globala ramar för pålitligheten hos processer som har ett samband med tillämpningen av AI.

ECPAIS (The Ethics Certification Program for Autonomous and Intelligent Systems) -projektet syftar till att skapa en transparent etisk certifieringsprocess för AI. Projektet har inletts av världens största teknikorganisation IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Projektet fokuserar speciellt på transparens, ansvar och minskning av algoritmiska snedvridningar.

Ansvarsfulla förfaranden för tillämpning av AI

Ordförande för projektet är Meeri Haataja, vd för Saidot.ai, också aktivt medverkande i det etiska arbetspaketet för nationella AI-programmet Aurora som samordnas av finansministeriet. Projektet har stark representation från Finland, eftersom förutom finansministeriet även bland annat Esbo stad och Folkpensionsanstalten medverkar i egenskap av grundande medlemmar.

”Det är en mycket betydelsefull möjlighet för Finland att kunna delta i definieringen av internationella ansvarsfulla och rättvisa förfaranden för tillämpningen av AI. Rätta tiden att diskutera teknikbranschens etiska regler och självreglering är just nu, och diskussionen om dessa viktiga frågor som spelar en stor roll för främjandet av AI-etik bör vara övergripande.

Avsikten är att det tvååriga projektet utfärdar sina första resultat för användning inom teknikbranschen redan under 2019. Mera information om ECPAIS-projektet på projektets webbplats samt i IEEE:s pressmeddelande.

Ytterligare information

Aleksi Kopponen, specialsakkunnig, förnamn.efternamn(at)vm.fi, tfn 050 592 6457

Aurora-AI-programmet på FM:s webbplats

Twitter #AuroraAI

Digitalisoituminen Offentliga förvaltningens ICT