Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet har utvärderat alternativen till reformering av statens regionförvaltning

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2015 10.00
Pressmeddelande

Utredningen om reformeringen av regionförvaltningen har preciserats efter finansministeriets utförligare utredning av fem olika modeller. Samtliga modeller inkluderar sammanslagningar av ämbetsverken, men arbetet ska fortfarande utföras vid regionala verksamhetsställen.

VIRSU-projektet som utrett ämbetsverksstrukturen inom central- och regionförvaltningen överlämnade resultatet av sitt arbete till trafik- och kommunminister Paula Risikko i februari. Målet med projektet var att säkra tillgången till service i hela landet i ett läge med allt knappare tillgängliga medel.

Centralförvaltningen skulle utvecklas strukturellt så att mindre ämbetsverk anslöts funktionellt till större likartade enheter. På så sätt kunde man skapa tillräckligt stora ämbetsverk.

För den regionala strukturella utvecklingens del utredde projektet för- och nackdelarna med fyra olika strukturella modeller. Två modeller, av vilka varkendera var optimal som sådan, visade sig vara de bästa.

Projektet föreslog att man under vårens gång ännu skulle utvärdera variationer av strukturmodellerna. Dessutom ville man ha ytterligare utvärderingar av modellen där statliga uppgifter kunde överföras till landskapsförbunden.

Finansministeriet har slutfört det fortsatta utredningsarbetet. Följande modeller har granskats som alternativ till förnyandet av regionförvaltningen:

1. Fyra regionförvaltningsämbetsverk, två rikstäckande ämbetsverk

Regionförvaltningsverken (AVI) och NTM-centralerna ska enligt denna modell slås samman till regionförvaltningsmyndigheter. Det skulle finnas fyra ämbetsverk med var sin regionala behörighet. Magistraterna skulle slås samman till ett rikstäckande ämbetsverk, liksom även TE-byråerna.

2. Nio regionförvaltningsämbetsverk, två rikstäckande ämbetsverk

Regionförvaltningsverken (AVI) och NTM-centralerna ska även enligt denna modell slås samman till regionförvaltningsmyndigheter. Det skulle finnas nio ämbetsverk med regional behörighet. Även enligt denna modell skulle magistraterna och TE-byråerna slås samman till var sitt rikstäckande ämbetsverk.

3. En rikstäckande myndighet, nio regionala ämbetsverk

Regionförvaltningsverken och magistraterna skulle slås samman till en statlig regionförvaltningsmyndighet. NTM-centralerna och TE-byråerna skulle också slås ihop. Helheten skulle bestå av nio regionala ämbetsverk.

4. En rikstäckande myndighet, nio regionala ämbetsverk, miljöuppgifterna och tillsynsuppdragen inom lantbruket till regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverken och magistraterna skulle slås samman till en statlig regionförvaltningsmyndighet. NTM-centralerna och TE-byråerna skulle också slås ihop. Helheten ska bestå av nio regionala ämbetsverk. Miljöuppgifterna och tillsynen inom lantbruksverksamheten ska dock överföras från NTM-centralerna till ett rikstäckande ämbetsverk som skulle vara sammansatt av regionförvaltningsverken och magistraterna. 

5. En rikstäckande myndighet, nio regionala ämbetsverk, miljötillståndsuppgifterna till NTM-centralerna

Regionförvaltningsverken och magistraterna skulle slås samman till en statlig regionförvaltningsmyndighet. NTM-centralerna och TE-byråerna skulle också slås ihop. Helheten ska bestå av nio regionala ämbetsverk. Miljötillståndsuppgifterna skulle samtidigt flyttas från regionförvaltningsverken till nya ämbetsverk som skulle vara sammansatt av NTM-centralerna och TE-byråerna.

Samtliga modeller kunde enligt finansministeriets uppskattning förvekligas. Modellerna 4 och 1 visade sig vara bäst. Regionförvaltningsarbetet ska i alla modeller fortfarande utföras vid regionala verksamhetsställen.

Nästa regering ska besluta hur statsförvaltningens struktur vidareutvecklas. VIRSU-projektet och den fortsatta utredningen skapar en grund för detta arbete.

Den kommande förvaltningsmodellen för social- och hälsovården kan ha en betydande inverkan på statens regionförvaltning.

­– Därför borde strukturerna inom den offentliga förvaltningen förnyas ur övergripande perspektiv. Det lönar sig att utstaka dessa riktlinjer i samband med besluten om genomföringen av social- och hälsovårdsreformen, säger regeringsrådet Tarja Hyvönen. 

FM:s promemoria (på finska)
Presentationsmaterialet från tillställningen (på finska)
Se inspelningen från pressmötet (statsrådets webbplats, fungerar åtminstone med Firefox- och Chrome-läsarna)
Pressmeddelande om VIRSU Projektets rapport (5.2.)
Bakgrundsinformation om VIRSU

Ytterligare information:

Hallitusneuvos Tarja Hyvönen, puh. 02955 30147, [email protected]
Ylitarkastaja Mikko Saarinen, puh. 02955 30047, [email protected]

Förvaltningspolitiken VIRSU