Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministrarna diskuterar beskattningen av den digitala ekonomin och läget i Grekland

Finansministeriet
25.4.2018 14.02
Pressmeddelande
Arkivbild: EU

EU-ländernas finansministrar diskuterar under ett möte i Sofia den 27–28 april bl.a. beskattningen av den digitala ekonomin, konvergensen mellan länderna inom och utanför euroområdet och läget i Grekland. Finland representeras i eurogruppen och vid EU-finansministrarnas inofficiella möte av finansminister Petteri Orpo.

EU-kommissionen föreslog i mars 2018 att beskattningen av den digitala ekonomin ska ses över bl.a. när det gäller digitala fasta driftsställen och beskattningen av vissa digitala tjänster. Båda förslagen innebär att beskattningsrätt uppstår i den stat där användaren finns. Kommissionen vill med sina åtgärder påverka den globala debatten i frågan.

Finland anser att diskussionen är viktig och aktuell. Det är viktigt att säkerställa att det också i den digitala ekonomin betalas skatt för företagsverksamhet på det ställe där värde uppstår. Målet är att fortsätta arbetet på global nivå för att man ska kunna nå en enhetlig lösning.

Andra ämnen som behandlas under det inofficiella mötet är konvergens mellan länderna inom och utanför euroområdet, bättre samarbete mellan medlemsländernas skatteförvaltningar och en fördjupning av den ekonomiska och monetära unionen (EMU). Kapitalmarknadsunionen kommer att diskuteras när ministrarna bl.a. dryftar om det behövs en europeisk övervakare av kapitalmarknaden.

När det gäller arbetet med att utveckla EMU hör slutförande av bankunionen och främjande av en kapitalmarknadsunion till Finlands huvudsakliga mål. Det är viktigt att riskerna sprids på ett effektivt sätt.

Kommissionens pressmeddelande om beskattning av den digitala ekonomin (21.3.)
Finansministrarnas ställningstagande om utvecklingen av Ekonomiska och monetära unionen (6.3.)

Eurogruppen diskuterar bankunionen och läget i Grekland

Eurogruppen diskuterar synpunkter som rör euroområdet inom bankunionen. Ordföranden för Europeiska centralbankens banktillsynsmekanism (SSM) Danièle Nouy kommer att höras. Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) presenterar dessutom sin aktuella verksamhet.

Gruppen kommer också att föra en tematisk diskussion om tillväxt och sysselsättning när det gäller anpassningen av löner inom euroområdet. Gruppen får också en översikt över läget i Grekland och över hur den sista halvtidsöversynen av programmet för finansiellt stöd framskrider. Målet är att beslut om halvtidsöversynen ska kunna fattas vid eurogruppens möte i juni.

Mer information om det inofficiella ministermötet (ordförandelandet Bulgariens sidor)
Mer information om eurogruppens möte (Europeiska unionens råds sidor)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi

Rådet (ekonomiska och finansiella frågor), Ekofinrådet, är en av konstellationerna i Europeiska unionens råd. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, ofta i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar. Utöver de officiella mötena sammanträder ministrarna inofficiellt två gånger per år.

Eurogruppen är ett inofficiellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen tar fram politiska riktlinjer men tar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Beskattning Finanspolitiken Petteri Orpo