Arbetsgrupp går igenom strategiska fastigheter som staten underutnyttjar – föreslår att staten avstår från fyra objekt

2.6.2023 10.03
FM
Fönster och lampor
En av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp har fokuserat på objekt som med tanke på statens verksamhet inte utnyttjas till fullo, men som är strategiskt viktiga med tanke på det kulturhistoriska värdet eller den övergripande säkerheten. Enligt arbetsgruppen borde man regelbundet se över objektens strategiska karaktär, underutnyttjandet av dem och möjligheter att avstå från dem. Arbetsgruppen föreslår dessutom att staten avstår från de i dagsläget statsägda Kajana slott, Svartholms fästning, Kärnäkoski fästning och Kyminlinna före 2029.

Prognosavvikelserapport
Rysslands anfallskrig mot Ukraina försvagade träffsäkerheten hos prognosen för Finlands ekonomi 2022

31.5.2023 11.08
FM
I den prognosavvikelserapport som publicerades i dag bedöms hur väl finansministeriets ekonomiska prognos för 2022 motsvarade den faktiska ekonomiska utvecklingen. Hösten 2021 beräknades bruttonationalprodukten växa med 2,9 procent, men ökningen var 2,1 procent. Prognosavvikelsen påverkades i betydande grad av Rysslands invasion av Ukraina.

Arbetsmarknadens centralorganisationer informerar
Arbetsmarknadens centralorganisationer: Delat familjeansvar ökar välbefinnandet i arbetet och jämlikheten i arbetslivet

15.5.2023 12.11
FM
Pappa och dotter läser tillsammans
Arbetsmarknadens centralorganisationer uppmuntrar arbetsplatserna att stödja en jämnare fördelning av familjeansvaret. Familjeledighetsreformen gör det möjligt att förbättra jämställdheten i arbetslivet på arbetsplatserna, men dessutom behövs gemensamma spelregler på arbetsplatserna, utveckling av god praxis och en familjevänlig inställning inom hela arbetskollektivet, betonar Finlands näringsliv, Akava, Kyrkans arbetsmarknadsverk, kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, FFC, STTK och Statens arbetsmarknadsverk. Organisationerna publicerar material åt arbetsplatserna på familjernas dag. 

Kommunerna och välfärdsområdena hörs om rättelse av överföringskalkylerna för finansieringen

10.5.2023 12.09
FM
Ihminen kävelee rollaattorin kanssa
Det har i samband med kommunernas bokslutsuppgifter från 2022 framkommit sådana uppgifter i anslutning till överföringen av finansieringen av social- och hälsovårdsreformen som eventuellt kan förvränga situationen i betydande mån. Uppgifter som kommunerna rapporterat för 2022 motsvarar inte till alla delar kostnaderna för ordnandet av service under ett år. Därför måste bestämmelserna om de kostnader som ska beaktas vid överföringen av finansieringen preciseras.

Utredning: Lagstiftningsåtgärder är nödvändiga för att förebygga skuldproblem i småföretag

5.5.2023 9.04
FM VN TEAS statsrådets kansli
Skuldproblem i småföretag kan förebyggas genom att säkerställa att företagen fattar beslut om kredittagning utifrån tillräcklig information och att kreditgivarna gör en noggrann bedömning av kreditvärdigheten. I en utredning som genomförts av Östra Finlands universitet föreslås nya bestämmelser om bland annat god kreditgivningssed och registrering av kreditgivare.

Publikationer

Kartläggning av utgifter och strukturer

Syftet med denna kartläggning är att ge en uppfattning om för vilka ändamål offentliga medel används för närvarande.

Kartläggning av utgifter och strukturer

Ekonomisk översikt, våren 2023

Den finländska ekonomin minskar med 0,2 procent i år 2023. År 2024 förväntas Finlands ekonomi växa med 1,3 procent och år 2025 med 1,6 procent.

Ekonomisk översikt, våren 2023

Budget-propositionen 2023

I statsbudgeten inkluderas uppskattningar om de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna samt anslagens användningsändamål och andra budgetmotiveringar.

Statens budgetpropositionen 2023

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister