Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallituksen esitys
Ahvenanmaan taloutta vahvistetaan

Valtiovarainministeriö
19.3.2020 13.39
Tiedote

Hallitus esittää, että Ahvenanmaalle siirrettävien varojen määrää kasvatetaan.

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2019 hallituksen esityksen Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta ja edellytti samalla, että hallitus antaa esityksen Ahvenanmaan taloutta koskevan tasoitusperusteen muuttamisesta 0,45 prosentista 0,47 prosenttiin vuoden 2021 alusta lähtien.

Esityksen on tarkoitus pitää Ahvenanmaalle siirrettävien varojen taloudellinen taso sellaisena kuin helmikuussa 2019 annetussa hallituksen esityksessä tarkoitettiin. Se, että maakunta- ja sote-uudistus ei viime vaalikaudella toteutunut, muutti esityksen taloudellisia vaikutuksia.

Muutoksen myötä valtion talousarvion menot lisääntyvät arviolta noin 14,4 miljoonalla eurolla vuoden 2021 tasolla verrattuna tilanteeseen, jossa kyseessä olevia muutoksia ei tehtäisi. Valtion menojen lisäyksestä noin 8 miljoonaa euroa aiheutuu tasoitusperusteen korottamisesta 0,45 prosentista 0,47 prosenttiin.

Tasoitusperuste on suhdeluku, jolla kerrotaan tietyt valtion tilinpäätöksen mukaiset tuloerät, jolloin saadaan Ahvenanmaalle maksettavan tasoitusmaksun yhteismäärä.

Ahvenanmaan maakunnan verovelvolliset maksavat veroa valtiolle samoin perustein kuin maan muiden osien verovelvolliset. Valtion talousarviosta siirretään varoja Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoon liittyvien menojen rahoittamista varten. Siirrot tehdään itsehallintolain mukaan pääasiassa tasoituksen, verohyvityksen ja ylimääräisten määrärahojen kautta.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 eli samaan aikaan kuin laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta tulee voimaan.

Hallituksen esitykset julkaistaan Päätökset-sivulla..

Lisätietoja:

Budjettineuvos Petri Syrjänen puh. 029 5530 065, petri.syrjanen(at)vm.fi